farfalla Jemné uvoľnenie - darčeková sada "Vonný amulet"

Jemná vôňa a elegancia

€ 20,17 € 26,90 -25%

(vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1 sada

Doručenie: streda, 25. mája, ak si objednáte do dňa: pondelok,07:00h.

Na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 18,83 / ks -30%

Vlastnosti

 • 1x vonný amulet
 • 1x antistresová aromatická zmes s ružou, 5 ml
 • 5x farebá vložka z plsti
 • vegan vegan

Kód: FAR-setamsaas, Obsah: 1 sada, EAN: 7612534283700

Popis

Vonný amulet farfalla vás sprevádza každodenným životom a pomáha udržať pokoj počas celého dňa.

Aplikácia: na vonnú plstenú vložku naneste 1-2 kvapky aromatickej zmesi alebo esenciálneho oleja, vložte do šperku a zatvorte.

Obsah

 • Vonný amulet: kov s velúrovým pásom (80 cm).
 • Antistresová aromatická zmes s ružou: kvetinová zmes ruže, pelargónie, ružového dreva a bergamotu pre silu a vnútorný pokoj.
 • Farebné vonné vložky z plsti: nosiče vôní na vloženie do amuletu v rôznych farbách.
Zľava: 10 % a viac, 20 % a viac
Druh produktov: sady
Výrobca: farfalla
Vlastnosti: vegan
Vône: kvetinová, ruža

Zloženie

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
 • P321 - Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Jemné uvoľnenie - darčeková sada "Vonný amulet"

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre farfalla Jemné uvoľnenie - darčeková sada "Vonný amulet"

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: