Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

* Upozorňujeme, že nasledujúce zmluvné podmienky boli preložené pomocou nižšie uvedenej nemeckej verzie. *

1. Rozsah všeobecných obchodných podmienok

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.ecco-verde.sk medzi niceshops GmbH a spotrebiteľom.

Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá vstupuje do zmluvy za účelom, ktorý nie je komerčný a ktorý nemá súvislosť s jeho profesiou.

2. Uznanie VOP

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

3. Ochranná doložka

Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sa odlišujú od týchto podmienok, budú zamietnuté, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak niceshops GmbH.

4. Uzavretie zmluvy

4.1. Webová stránka spoločnosti niceshops GmbH na webe www.ecco-verde.sk
Prezentácia výrobkov na webových stránkach nepredstavuje ponuku v právnom zmysle slova. Je to výzva, aby zákazník prejavil svoju vlastnú vôľu. Keď dôjde k účinnému prijatiu návrhu na uzavretie zmluvy, t. j. keď zákazník odošle svoju objednávku spolu s nevyhnutnými údajmi o svojej osobe, prejavý tak zhodnú vôľu uzavrieť zmluvu. Potvrdenie o prijatí objednávky sa uskutoční bezprostredne spolu s prijatím objednávky a odoslaním automatického e-mailu o jej prijatí. Týmto, automaticky zaslaným, potvrdením je kúpna zmluva uzavretá.

4.2. Postup objednávania
Zákazník má možnosť informovať sa o sortimente na stránke {shop domain}, kde si môže kliknutím na tlačidlo “pridať do nákupného košíka” vybrané položky aj priamo zakúpiť. Vybraný tovar bude počas nákupu uložený v nákupnom košíku na stránke www.ecco-verde.sk. Proces objednávania bude pokračovať kliknutím na tlačidlo “k pokladni”. Zákazník bude prevedený na stránku, kde bude požiadaný prihlásiť sa pomocou vlastných login údajov na svoj zákaznícky účet. V prípade, že spotrebiteľ nemá v danej dobe vlastný zákaznícky účet, bude požiadaný o registráciu. Spotrebiteľ bude naďalej požiadaný, aby zadal požadovanú adresu doručenia ako aj spôsob platby, zadaním požadovaných údajov na spracovanie prenosu. Pri výbere externých služieb, ako aj spôsobu platby, ako napríklad Paypal, bude spotrebiteľ presmerovaný na externú webovú stránku príslušného poskytovateľa platobných služieb. Pred potvrdením objednávky, budú príslušné informácie o objednávke zhrnuté v rubrike "Prehľad objednávok". Spotrebiteľ tu môže v prípade potreby upraviť podrobnosti ešte predtým, ako klikne na tlačidlo "Uložiť objednávku". Po uložení objednávky, zákazník potvrdí záväznú ponuku vo vzťahu k vybranému tovaru.

4.3. Potvrdenie objednávky
Po zadaní objednávky, zašle spoločnosť niceshops GmbH prostredníctvom e-mailovej správy potvrdenie o uzavretí objednávky na uvedenú e-mailovú adresu. Oznámenie o potvrdení objednávky potvrdzuje, že objednávka bola umiestnená a zobrazuje objednaný obsah. Potvrdenie objednávky nepredstavuje prijatie ponuky zákazníka spoločnosťou niceshops GmbH. Ak spoločnosť niceshops GmbH odmietne uzavretie zmluvy, spotrebiteľ bude oboznámený prostredníctvom e-mailu.

5. Skladovanie zmluvy

Zmluva, t.j. informácie o objednávke poskytnuté zákazníkom, je uložená spoločnosťou niceshops GmbH a zákazník ju môže zobraziť v časti "Môj účet". Oznámenie o potvrdení objednávky obsahujúce obsah zadanej objednávky bude odoslané samostatne na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom.

6. Zrušenie / Odstup od zmluvy

Objednaný tovar možno vrátiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Podrobné informácie týkajúce sa našich pravidiel vrátenia nájdete tu.

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na zmluvu o tovare, ktorý bol zaslaný ako balík.

Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta od okamihu prevzatia tovaru vami, alebo treťou osobou, ktorú ste výslovne uviedli a ktorá nie je dopravcom.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo, musíte nás informovať o odstúpení od zmluvy vo forme: listu, e-mailu, alebo faxu.

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Email slovensko@ecco-verde.com
Fax: (+43) 720 710740 9000

Na oznámenie o odstúpení od zmluvy môžete použiť aj náš formulár, nie je to ale nevyhnutné. Stačí odstúpiť od zmluvy štrnásť dní pred uplynutím ochrannej lehoty.

Po zaslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy, budú zákazníkovi vrátené všetky prijaté platby, vrátane nákladov na dopravu (okrem dodatočných nákladov na dopravu, ktoré si zákazník sám vybral a ktoré nie sú v súlade s našou štandardnou službou). Vrátenie platby sa uskutoční do štrnástich dní od oznámenia zrušenia, ktoré dostaneme priamo od zákazníka. Rovnaký spôsob platby, ktorý sa použil pri pôvodnej transakcii, sa znova použije na vrátenie platby, pokiaľ zákazník výslovne nevyžaduje ináč. V takom prípade zákazník uhradí dodatočné poplatky. Platba bude uskutočnená akonáhle tovar dorazí späť na požadovabú adresu, alebo keď spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
Spotrebiteľ má štrnásť dní po tom, ako nás informoval o predpokladanom zrušení, vrátiť tovar na požadovanú adresu.

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Lehota je dodržaná, keď tovar bude odoslaný pred uplynutím lehoty 14 dní. Zákazník ponesie priame náklady za vrátenie tovaru.

Zmluvy obsahujúce tovar, ktoré nie sú vopred zostavené a vyžadujú individuálny výber, alebo poskytnutie, jasne prispôsobené osobným potrebám zákazníka, nemožno zrušiť.
Podrobné informácie o našich pravidlách vrátenia nájdete tu.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tieto zmluvy:

  1. Zmluvy vzťahujúce sa na prepravný tovar, ktorý nie je vopred zostavený a bol prispôsobený jednotlivým potrebám zákazníka
  2. Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na zásielku s tovarom podliehajúcemu skazu, alebo na tovar, ktorý má krátku dobu spotreby
  3. Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na tovar, ktorý bol otvorený a z dôvodov hygieny, alebo ochrany zdravia sa nemôže vrátiť
  4. Zmluvy vzťahujúce sa na tovar, ktorý nie je oddeliteľný od iného tovaru v dôsledku svojho zloženia
  5. Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na alkoholické nápoje, ktorých cena bola vopred zmluvne dohodnutá a ktoré môžu byť odoslané najskôr od 30 dní po uzavretí zmluvy. Hodnota tohto tovaru sa pohybuje na trhu, na ktorom obchodník nemá vplyv
  6. Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na zasielanie zvukových, alebo obrazových záznamov, alebo počítačového softvéru v zapečatenom balení, ktorého balenie bolo pri doručení narušené, alebo otvorené
  7. Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na zasielanie novín, mesačníkov, alebo časopisov s výnimkou zmlúv pravidelnom odbere.

7. Ceny

1. Všetky ceny sú zobrazené ako celkové ceny, ktoré obsahujú cenu za balenie, ako aj daň z pridanej hodnoty.

2. Chyby v cene: v prípade, že skutočná cena je vyššia ako zobrazená, zákazník bude ihneď kontaktovaný. V takýchto prípadoch je zmluva uzatvorená len vtedy, keď zákazník súhlasí so zakúpením tovaru (-ov) za skutočnú cenu. Ak je skutočná cena nižšia, tak platí skutočná cena.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) gelten für alle Verträge, die über den Online-Shop www.niceshops.com zwischen der niceshops GmbH und Kunden abgeschlossen werden, die Verbraucher sind.

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

2. Anerkennung der AGB

Der Kunde erkennt diese AGB an und erklärt sich mit ihnen einverstanden, sobald er eine Bestellung vornimmt.

3. Abwehrklausel

Die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsbedingungen des Kunden, die von diesen AGB abweichen, werden zurückgewiesen, es sei denn, diese werden von der niceshops GmbH ausdrücklich anerkannt.

4. Vertragsschluss

4.1. Internetauftritt der niceshops GmbH auf der Website www.niceshops.com
Die Produktpräsentation auf der Website stellt kein Angebot im Rechtssinne dar. Es handelt sich um eine Aufforderung an den Kunden, selbst ein Angebot abzugeben. Das Angebot im Rechtssinne gibt der Kunde durch Vornahme der Bestellung ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch eine automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.

4.2. Bestellvorgang
Bei der Übersicht über das Sortiment des Online-Shops www.niceshops.com kann der Kunde die von ihm gewünschte(n) Ware(n) durch das Klicken auf den Button „in den Warenkorb“ auswählen. Die ausgewählten Waren werden während des Besuchs des Kunden auf der Website www.niceshops.com in dem Warenkorb zwischengespeichert. Durch das Anklicken des Buttons „Zur Kasse gehen“ neben der im Warenkorb aufgelisteten Waren, wird der Bestellvorgang fortgeführt. Auf der Folgeseite wird der Kunde aufgefordert sich für den Online-Shop anzumelden, sofern er bereits einen Account besitzt oder sich neu zu registrieren. Sodann wählt der Kunde den von ihm gewählten Lieferort und die von ihm gewünschte Zahlungsart aus und gibt die für die Ausführung der Zahlung erforderlichen Daten ein. Bei der Wahl von externen Zahlungsservices wie z.B. PayPal, wird der Kunde auf die externe Website des jeweiligen Zahlungsdiensteanbieters weitergeleitet. Vor der Abgabe der Bestellung werden die für die Bestellung relevanten Daten in einer „Bestellübersicht“ zusammengefasst. Dem Kunden steht es frei, seine Angaben in der Bestellübersicht noch einmal zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, bevor er seine Bestellung durch Klicken auf den Button „Abschicken & Bezahlen“ an die niceshops GmbH übersendet. Durch das Klicken auf den Button „Abschicken & Bezahlen“ gibt der Kunde ein verbindliches Kaufangebot in Bezug auf die von ihm ausgewählte Ware ab.

4.3. Bestellbestätigung (= Vertragsabschluss)
niceshops GmbH versendet nach Eingang der Bestellung eine Benachrichtigungs-E-Mail an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse, in welcher der Erhalt der Bestellung bestätigt und ihr Inhalt wiedergegeben wird (nachfolgend „Bestellbestätigung“ genannt). Sollte die niceshops GmbH den Vertragsabschluss ablehnen, wird dies dem Kunden unverzüglich per E-Mail mitgeteilt.

5. Speicherung des Vertragstextes

Der Vertragstext, also die Angaben des Kunden zum Bestellvorgang, wird durch die niceshops GmbH gespeichert und kann von dem Kunden unter dem Link „Mein Konto“ à „Meine Bestellungen“ eingesehen werden. Davon unabhängig sendet die niceshops GmbH eine Bestellbestätigung und diese AGB an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse.

6. Rücktritts- / Widerrufsrecht
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Informationen zur Rücksendung finden Sie hier.

Widerrufsbelehrung

Die folgende Widerrufsbelehrung gilt für Verträge über Waren, welche als Paket mit der Post versandt werden können.

Widerrufsrecht für paketversandfähige Waren

Als Verbraucher haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware zuletzt in Besitz genommen hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-Mail:
Fax: (+43) 720 710740 9000

mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel einem mit der Post versandten Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Sie können dafür unser Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Rücksendungen aus den folgenden Ländern sind kostenlos:

Österreich, Deutschland, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Luxenburg, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Großbritanien, Zypern.

Rücksendungen aus Italien, Schweiz und den restlichen, nicht oben angeführten Ländern, sind selbst zu bezahlen.

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, können nicht widerrufen werden.

Ausführliche Informationen zum Thema Rücksendungen finden Sie hier.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen:

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,

Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,

Verträge zur Lieferung von Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn diese nach der Lieferung geöffnet oder benutzt wurden,

Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,

Verträge zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat,

Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,

Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

Klicken Sie hier, um ein Muster-Widerrufsformular herunterzuladen.

Ende der Widerrufsbelehrung

7. Preise

1. Alle Produktreise sind Gesamtpreise; sie enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer).

2. Preisirrtümer vorbehalten. Ist der korrekte Preis höher, wird Kontakt mit dem Kunden aufgenommen; ein Vertrag kommt in diesem Fall nur zu Stande, wenn der Kunde zu dem tatsächlichen Preis kaufen möchte. Ist der korrekte Preis niedriger, so wird dieser Preis berechnet.

8. Versandkosten

1. Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.

Die jeweils gültige Umsatzsteuer ist in den Versandkosten enthalten.

2. Bei Zahlung per Nachnahme ist zusätzlich die Nachnahmegebühr zu entrichten. Diese wird dem Kunden nicht in Rechnung gestellt, vielmehr hat er sie unmittelbar an den Zusteller zu zahlen.

9. Lieferbedingungen

1. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Kunden angegebene Adresse. Wir liefern auch an Packstationen.

2. Die voraussichtliche Lieferzeit wird direkt im Warenkorb angegeben. Bei Zahlung per Vorkasse beginnt die Lieferfrist einen Tag nach Eingang des Betrages auf das Bankkonto der niceshops GmbH. Bei Zahlung per Nachnahme oder Rechnungskauf beginnt die Lieferfrist einen Tag nach dem Tag des Vertragsschlusses. In übrigen Fällen beginnt die Lieferfrist einen Tag nach Bestelleingang.

3. Bei Beschädigung der Ware während des Transports hat der Kunde den Schadensfall unverzüglich beim Transportunternehmen anzuzeigen und den Schaden dort geltend zu machen.

4. Die niceshops GmbH trägt keine Verantwortung bei Vorliegen von Lieferhindernissen im Bereich von Zulieferern oder Herstellern. Wird die Lieferung oder die Einhaltung einer vereinbarten Lieferzeit durch Umstände unmöglich, die von der niceshops GmbH nicht zu vertreten sind, ist die niceshops GmbH berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Die niceshops GmbH wird den Kunden diesbezüglich unverzüglich in Kenntnis setzen. Schadensersatzansprüche sind für diesen Fall ausgeschlossen. Über bestehende Lieferbeschränkungen wird der Kunde vor dem Beginn des Bestellungsvorgangs informiert.

10. Fälligkeit und Eigentumsvorbehalt

1. Der Kaufpreis ist spätestens bei Lieferung der Ware fällig.

2. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der niceshops GmbH.

11. Zahlungsbedingungen

1. niceshops GmbH akzeptiert folgende Zahlungsarten: Vorkasse, Rechnung, Nachnahme, Lastschrift, PayPal, Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express und Diners) und Sofortüberweisung.

2. Bei Zahlung per Vorkasse überweist der Kunde den Rechnungsbetrag innerhalb von 7 Tagen nach Vertragsschluss auf das Konto der niceshops GmbH (Bankverbindung in der Bestellbestätigung und im Impressum ersichtlich). Der Versand erfolgt erst nach Zahlungseingang.

3. Bei Bezahlung per Bankeinzug wird die niceshops GmbH durch Erteilung einer Einzugsermächtigung durch den Kunden ermächtigt, den Preis laut Bestellungsübersicht vom Bankkonto des Kunden einzuziehen. Der Kunde hat für ausreichende Deckung auf dem Bankkonto Sorge zu tragen. Änderungen der Bankverbindung sind der niceshops GmbH unverzüglich bekannt zu geben. niceshops GmbH behält sich vor, alle Kosten, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Obliegenheiten entstehen, bei dem Kunden zu liquidieren.

Um Ihnen die attraktiven Zahlungsarten Bankeinzug und Rechnung für Österreich und Deutschland anbieten zu können, arbeiten wir mit der RatePAY GmbH, Franklinstr. 28-29, 10587 Berlin (nachfolgend "RatePAY") zusammen. Kommt bei Nutzung einer RatePAY-Zahlungsart ein wirksamer Kaufvertrag zwischen Ihnen und uns zustande, treten wir unsere Zahlungsforderung an RatePAY ab. Bei Nutzung der RatePAY-Zahlungsart Ratenzahlung, treten wir unsere Zahlungsforderung an die Partnerbank der RatePAY GmbH ab.

Wenn Sie eine der hier angebotenen RatePAY-Zahlungsarten wählen, willigen Sie im Rahmen Ihrer Bestellung in die Weitergabe Ihrer persönlichen Daten und die der Bestellung, zum Zwecke der Identitäts- und Bonitätsprüfung, sowie der Vertragsabwicklung, an die RatePAY GmbH ein.

Alle Einzelheiten finden Sie in den zusätzlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem Datenschutzhinweis für RatePAY-Zahlungsarten, die Teil dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind und immer dann Anwendungen finden, wenn Sie sich für eine RatePAY-Zahlungsart entscheiden.“

Für Käufer aus Österreich gelten folgende zusätzlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzhinweis für RatePAY-Zahlungsarten.

Für Käufer aus Deutschland gelten folgende zusätzlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzhinweis für RatePAY-Zahlungsarten.

4. Bei Zahlung per Nachnahme zahlt der Kunde die Nachnahmegebühr direkt an den Zusteller. Die Höhe der Nachnahmegebühren ist vom Lieferland abhängig. Sie werden vor Bestellabschluss über die Kosten informiert.

5. Bei Bezahlung per Kreditkarte wird Ihre Kreditkarte nach Abschluss der Bestellung belastet. Dies geschieht auch dann sofort, wenn wir die Ware nicht lagernd haben und erst in einigen Tagen verschicken können. Unser Kooperationspartner hierfür ist Six Payment Services. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.

6. Paypal - Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter PayPal. Sie müssen dort registriert sein bzw. sich erst registrieren. Nach Legitimation mit den Zugangsdaten können Sie die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.

7. Mit Ratepay können Sie bereits ab der 1. Bestellung mit Bezahlung per Rechnung bei uns einkaufen.

8. Sofortüberweisung - Die Abbuchung des Kaufpreises von Ihrem Konto erfolgt mit Abschluss der Bestellung. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.

9. Es gelten die gesetzlichen Verzugsregelungen. Mahnkosten können ab der zweiten Mahnung geltend gemacht werden.

12. Gewährleistung

1. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.

2. Die Gewährleistung ist bei durch den Kunden verursachten Mängeln ausgeschlossen. Das ist insbesondere der Fall bei unsachgemäßer Handhabung, Fehlbedienung oder nicht genehmigten Reparaturversuchen.

3. Die verkürzte Verjährungsfrist gilt nicht bei Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung der niceshops GmbH oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der niceshops GmbH beruhen. Die verkürzte Verjährungsfrist gilt ferner nicht für Schadensersatzansprüche aufgrund der fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

4. Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller und nehmen Sie schnellstmöglich mit uns Kontakt auf. Eine Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat auf die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche von Verbrauchern keine Konsequenzen und dient lediglich dazu, den Anbieter zu unterstützen, seine Ansprüche gegenüber dem mit der Auslieferung der Ware beauftragten Unternehmen bzw. der Versicherung geltend zu machen.

5. Soweit eine Herstellergarantie besteht, hat der Kunde die aus dieser erwachsenden Ansprüche direkt gegenüber dem Hersteller geltend zu machen. Die Haftung der niceshops GmbH aus der Garantie ist ausgeschlossen.

13. Haftungsausschluss

1. Schadensersatzansprüche des Kunden gegenüber der niceshops GmbH sind ausgeschlossen, soweit niceshops GmbH oder ihre Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.

2. Unberührt bleibt die Haftung wegen Schäden aus Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder soweit nach dem Produkthaftungsgesetz oder aus Verschulden bei Vertragsschluss oder wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden zwingend gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

14. Aufrechnungsrecht, Zurückbehaltungsrecht

1. Der Kunde ist nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei denn, die Gegenansprüche des Kunden sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Der Kunde ist zur Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen auch berechtigt, wenn er Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht.

2. Der Kunde darf ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.

15. Datenschutz

Bestimmungen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung enthalten.

16. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen / Änderungsvorbehalt

Wir sind berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einseitig zu ändern, soweit dies zur Beseitigung nachträglich entstehender Äquivalenzstörungen oder zur Anpassung an veränderte gesetzliche oder technische Rahmenbedingungen notwendig ist. Über eine Änderung werden wir den Kunden unter Mitteilung des Inhalts der geänderten Regelungen an die zuletzt bekannte E-Mail-Adresse des Kunden informieren. Die Änderung wird Vertragsbestandteil, wenn der Kunde nicht binnen sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung der Einbeziehung in das Vertragsverhältnis uns gegenüber in Schrift- oder Textform widerspricht.

17. Salvatorische Klausel

Falls eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein sollte, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.

18. Vertragssprache

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.

19. Vertragsrecht

Auf die Vertragsbeziehung wird österreichisches Recht angewandt.

20. Online-Streitbeilegung der Europäischen Kommission

Bei Problemen können Sie über diese Plattform eine Beschwerde einreichen und von einer unabhängigen Streitbeilegungsstelle bearbeiten lassen: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

Basierend auf Muster AGB von VON ZANTHIER & SCHULZ