Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

* Upozorňujeme, že nasledujúce zmluvné podmienky boli preložené pomocou nižšie uvedenej nemeckej verzie. *

1. Rozsah všeobecných obchodných podmienok

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.ecco-verde.sk medzi niceshops GmbH a spotrebiteľom.

Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá vstupuje do zmluvy za účelom, ktorý nie je komerčný a ktorý nemá súvislosť s jeho profesiou. 

2. Uznanie VOP

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

3. Ochranná doložka

Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sa odlyšujú od týchto podmienok, budú zamietnuté, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak niceshops GmbH.

4. Uzavretie zmluvy

4.1. Webová stránka spoločnosti niceshops GmbH na webe www.ecco-verde.sk
Prezentácia výrobkov na webových stránkach nepredstavuje ponuku v právnom zmysle slova. Je to výzva, aby zákazník prejavil svoju vlastnú vôľu. Keď dôjde k účinnému prijatiu návrhu na uzavretie zmluvy, t. j. keď zákazník odošle svoju objednávku spolu s nevyhnutnými údajmi o svojej osobe, prejavý tak zhodnú vôľu uzavrieť zmluvu. Potvrdenie o prijatí objednávky sa uskutoční bezprostredne spolu s prijatím objednávky a odoslaním automatického e-mailu o jej prijatí. Týmto, automaticky zaslaným, potvrdením je kúpna zmluva uzavretá. 

4.2. Postup objednávania
Zákazník má možnosť informovať sa o sortimente na stránke {shop domain}, kde si môže kliknutím na tlačidlo “pridať do nákupného košíka” vybrané položky aj priamo zakúpiť. Vybraný tovar bude počas nákupu uložený v nákupnom košíku na stránke www.ecco-verde.sk. Proces objednávania bude pokračovať kliknutím na tlačidlo “k pokladni”. Zákazník bude prevedený na stránku, kde bude požiadaný prihlásiť sa pomocou vlastných login údajov na svoj zákaznícky účet. V prípade, že spotrebiteľ nemá v danej dobe vlastný zákaznícky účet, bude požiadaný o registráciu. Spotrebiteľ bude naďalej požiadaný, aby zadal požadovanú adresu doručenia ako aj spôsob platby, zadaním požadovaných údajov na spracovanie prenosu. Pri výbere externých služieb, ako aj spôsobu platby, ako napríklad Paypal, bude spotrebiteľ presmerovaný na externú webovú stránku príslušného poskytovateľa platobných služieb. Pred potvrdením objednávky, budú príslušné informácie o objednávke zhrnuté v rubrike "Prehľad objednávok". Spotrebiteľ tu môže v prípade potreby upraviť podrobnosti ešte predtým, ako klikne na tlačidlo "Uložiť objednávku". Po uložení objednávky, zákazník potvrdí záväznú ponuku vo vzťahu k vybranému tovaru.

4.3. Potvrdenie objednávky
Po zadaní objednávky, zašle spoločnosť niceshops GmbH prostredníctvom e-mailovej správy potvrdenie o uzavretí objednávky na uvedenú e-mailovú adresu. Oznámenie o potvrdení objednávky potvrdzuje, že objednávka bola umiestnená a zobrazuje objednaný obsah. Potvrdenie objednávky nepredstavuje prijatie ponuky zákazníka spoločnosťou niceshops GmbH. Ak spoločnosť niceshops GmbH odmietne uzavretie zmluvy, spotrebiteľ bude oboznámený prostredníctvom e-mailu.

5. Skladovanie zmluvy

Zmluva, t.j. informácie o objednávke poskytnuté zákazníkom, je uložená spoločnosťou niceshops GmbH a zákazník ju môže zobraziť v časti "Môj účet". Oznámenie o potvrdení objednávky obsahujúce obsah zadanej objednávky bude odoslané samostatne na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom.

6. Zrušenie / Odstup od zmluvy

Objednaný tovar možno vrátiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Podrobné informácie týkajúce sa našich pravidiel vrátenia nájdete tu.

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na zmluvu o tovare, ktorý bol zaslaný ako balík.

Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta od okamihu prevzatia tovaru vami, alebo treťou osobou, ktorú ste výslovne uviedli a ktorá nie je dopravcom.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo, musíte nás informovať o odstúpení od zmluvy vo forme: listu, e-mailu, alebo faxu. 

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Email slovensko@ecco-verde.com 
Fax: (+43) 720 710740 9000 

Na oznámenie o odstúpení od zmluvy môžete použiť aj náš formulár, nie je to ale nevyhnutné. Stačí odstúpiť od zmluvy štrnásť dní pred uplynutím ochrannej lehoty.

Po zaslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy, budú zákazníkovi vrátené všetky prijaté platby, vrátane nákladov na dopravu (okrem dodatočných nákladov na dopravu, ktoré si zákazník sám vybral a ktoré nie sú v súlade s našou štandardnou službou). Vrátenie platby sa uskutoční do štrnástich dní od oznámenia zrušenia, ktoré dostaneme priamo od zákazníka. Rovnaký spôsob platby, ktorý sa použil pri pôvodnej transakcii, sa znova použije na vrátenie platby, pokiaľ zákazník výslovne nevyžaduje ináč. V takom prípade zákazník uhradí dodatočné poplatky. Platba bude uskutočnená akonáhle tovar dorazí späť na požadovabú adresu, alebo keď spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
Spotrebiteľ má štrnásť dní po tom, ako nás informoval o predpokladanom zrušení, vrátiť tovar na požadovanú adresu.

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Lehota je dodržaná, keď tovar bude odoslaný pred uplynutím lehoty 14 dní. Zákazník ponesie priame náklady za vrátenie tovaru.

Zmluvy obsahujúce tovar, ktoré nie sú vopred zostavené a vyžadujú individuálny výber, alebo poskytnutie, jasne prispôsobené osobným potrebám zákazníka, nemožno zrušiť.
Podrobné informácie o našich pravidlách vrátenia nájdete tu.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tieto zmluvy:

  1. Zmluvy vzťahujúce sa na prepravný tovar, ktorý nie je vopred zostavený a bol prispôsobený jednotlivým potrebám zákazníka
  2. Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na zásielku s tovarom podliehajúcemu skazu, alebo na tovar, ktorý má krátku dobu spotreby
  3. Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na tovar, ktorý bol otvorený a z dôvodov hygieny, alebo ochrany zdravia sa nemôže vrátiť
  4. Zmluvy vzťahujúce sa na tovar, ktorý nie je oddeliteľný od iného tovaru v dôsledku svojho zloženia
  5. Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na alkoholické nápoje, ktorých cena bola vopred zmluvne dohodnutá a ktoré môžu byť odoslané najskôr od 30 dní po uzavretí zmluvy. Hodnota tohto tovaru sa pohybuje na trhu, na ktorom obchodník nemá vplyv
  6. Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na zasielanie zvukových, alebo obrazových záznamov, alebo počítačového softvéru v zapečatenom balení, ktorého balenie bolo pri doručení narušené, alebo otvorené
  7. Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na zasielanie novín, mesačníkov, alebo časopisov s výnimkou zmlúv pravidelnom odbere.

7. Ceny

1. Všetky ceny sú zobrazené ako celkové ceny, ktoré obsahujú cenu za balenie, ako aj daň z pridanej hodnoty.

2. Chyby v cene: v prípade, že skutočná cena je vyššia ako zobrazená, zákazník bude ihneď kontaktovaný. V takýchto prípadoch je zmluva uzatvorená len vtedy, keď zákazník súhlasí so zakúpením tovaru (-ov) za skutočnú cenu. Ak je skutočná cena nižšia, tak platí skutočná cena.