farfalla Bio izbový sprej Aromakids „Sladké sny"

Prináša malým dobrodruhom večerný odpočinok

€ 12,89

(€ 171,87 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 75 ml

Doručenie: piatok, 27. mája, ak si objednáte do dňa: streda,07:00h.

Na sklade

Vlastnosti

 • s relaxačnou vôňou
 • pomáha pri zaspávaní
 • perfektný po dňoch plných zážitkov
 • vegan vegan

Kód: FAR-rykits, Obsah: 75 ml, EAN: 7612534100861

Popis

Nádherná vôňa tohto spreja je perfektná po dni plnom udalostí. Zmes rôznych esenciálnych olejov - vrátane levandule, vanilky a mandarínky - zaisťuje relaxáciu a pokoj, aby všetci malí dobrodruhovia hlboko spali do ďalšieho rána.

Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: farfalla
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Vône: citrusová, levanduľa, vanilka

Zloženie

 • Alkohol [1]
 • prírodné éterické oleje
 1. bio

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P240 - Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P241 - Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme farfalla Bio izbový sprej Aromakids „Sladké sny"

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre farfalla Bio izbový sprej Aromakids „Sladké sny"

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: