Impressum - prehľad informácií

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau Rakúsko IČ DPH: ATU63964918
Obchodný register: FN302888z
Výkonný riaditeľ Roland Fink, Mag. Christoph Schreiner, Barbara Unterkofler

Predmet podnikania spoločnosti: obchod s tovarom všetkého druhu; nadobúdanie, prenájom a účasť v spoločnostiach s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania, ako aj ich riadenie.

E-mail: slovensko@ecco-verde.com
Tel.: (+43) 720 303050 5020

Landesgericht fuer ZRS Graz
Obchodnoprávne predpisy: Obchodnoprávne predpisy (www.ris.bka.gv.at)
Dobrovoľné pravidlá správania: www.guetezeichen.at

Bankové údaje pre Slovensko:
Majiteľ účtu:niceshops GmbH
IBAN:DE87 1004 0000 0270 7107 00
BIC:COBADEFFXXX
Názov banky:Commerzbank
Adresa banky:Kottbusser Damm 83-85, 10967 Berlin

Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark
Člen obchodného oddelenia, Obchodná komora Štajerska.
Úrad podľa ECG: Okresná správa Feldbach.
www.ecco-verde.sk je informačná a nákupná platforma.

www.ecco-verde.sk je členom skupiny niceshops.

Právne upozornenie

V súlade s nariadením EÚ o riešení sporov online v spotrebiteľských veciach nájdete odkaz na platformu riešenia sporov online tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informácie o akte o digitálnych službách

Informácie poskytované používateľmi podliehajú nasledujúcim obmedzeniam: Naše pokyny zakazujú šírenie akéhokoľvek nezákonného obsahu a porušovanie práv tretích strán. V prípade recenzií a správ o skúsenostiach s našimi produktmi si vyhradzujeme právo vymazať alebo neschváliť príspevky s nasledujúcim obsahom: informácie, ktoré nesúvisia s produktom alebo sú úplne irelevantné; vulgarizmy alebo iný jazyk nevhodný pre verejné fórum; hanlivé výroky; jazyk, ktorý nie je zrozumiteľný pre cieľovú skupinu webovej lokality; nepresné ceny, reklama, spam alebo nevhodné odkazy na iné produkty, ponuky, webové lokality alebo konkrétnych konkurentov; e-mailové adresy, telefónne čísla alebo iné osobné údaje alebo kontaktné informácie; hanlivé komentáre o iných recenziách alebo posudkoch; obrázky, ktoré ukazujú nevhodné používanie našich produktov;

Recenzie a posudky sú pred zverejnením kontrolované ľuďmi a vyhradzujeme si právo zaviesť algoritmické rozhodovanie na ich podporu. Sťažnosti podané prostredníctvom našich mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení budú spracované a promptne zodpovedané. Po prijatí sťažností sa príslušný obsah preskúma na základe našich usmernení a v prípade potreby sa úplne odstráni, pričom sa snažíme o ich okamžité vyriešenie.

V súlade s nariadením EÚ o digitálnych službách je e-mailová adresa nášho jednotného kontaktného miesta notification@niceshops.com

Ďalšie právne upozornenia a podmienky používania pre www.ecco-verde.sk

www.ecco-verde.sk sa môže používať iba na zákonné účely. Je zakázané používať webovú stránku najmä na tieto účely:

  • Na šírenie nelegálneho obsahu
  • Na porušovanie práv tretích strán
  • Na šírenie vírusov alebo iného škodlivého softvéru
  • Na narušenie prevádzky webovej stránky

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z používania webovej stránky. Týka sa to najmä škôd, ktoré vzniknú používaním webovej stránky alebo obsahu ponúkaného na webovej stránke.

Na našej stránke nájdete odkazy (hyperlinky) na iné stránky na internete. Pre všetky tieto odkazy nemáme žiadny vplyv na dizajn a obsah týchto externých stránok. Za obsah a dizajn týchto stránok preto nenesieme žiadnu zodpovednosť. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky externé odkazy zobrazené na našich webových stránkach.

Všetok obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek použitie, reprodukcia alebo iné autorské použitie obsahu, najmä textové alebo tzv. datascraping, je výslovne zakázané.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania. Upravené podmienky používania budú zverejnené na webovej stránke.

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

Informácie o jedinečnom identifikačnom čísle (UIN) spoločnosti niceshops GmbH vo Francúzsku:

  • Balenie: FR223591_01OTUG
  • Batérie a akumulátory: FR041746_06M6YT
  • Elektrické a elektronické zariadenia: FR041737_05JK8X