My a naše životné prostredie

Koncept trvalo udržateľného rozvoja stojí na predpoklade, že rozvoj musí napĺňať dnešné potreby bez toho, aby boli ohrozené možnosti ďalšej generácie.

(Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, Rio de Janeiro, 1992)

Tento koncept ako aj ochrana životného prostredia sú hlavnou filozofiou našej spoločnosti.

Energia zo slnka, vetra a vody ...

V našej centrále získavame energiu z regionálnych vodných elektrární ako aj fotovoltaických zariadení.

Ochrana životného prostredia spočíva už aj v samotnej stavbe našich skladov, či miestností. Namiesto mliečnych okien sme nasadili jasné, priehľadné okná s cieľom získať viac slnečnej energie a svetla. Vďaka modernej tepelnej izolácií, ušetríme veľa energie a vzhľadom na dĺžku prevádzky, aj náklady. Chladiace prístroje a spotrebiče sú zakúpené podľa najnižších energetických spotrieb. Tento koncept sa vzťahuje aj na naš hardvér- nízka spotreba energie je pre nás dôležitejšia ako samotný výkon.

Je pre nás dôležité, aby ochrana životného prostredia začala už u našich zamestnancov. Z tohto dôvodu je každý z nás zodpovedný za triedenie odpadu, za ochranu a nízku energetickú spotrebu našich zariadení.

O tom že je nám životné prostredie naozaj dôležité, sa môžete presvedčiť aj vy! Balenie, ktoré Vám zašleme, pozostáva už do 95% z biologického materiálu.

A ako postupujeme pri výbere našich partnerov? Ani tu nerobíme žiadne výnimky! Aby sme Vám mohli ponuknúť vysokokvalitný tovar, musia aj naši partneri zodpovedať uvedenej filozofii a požadovaným štandardom.
Ochrana životného prostredia začína totiž už pri samotnom výbere sortimentu- pochybné produkty sa na náš trh ani nedostanú.