Farfalla Eukalyptus globulus bio

Čistí a osviežuje vzduch

 • svieža vôňa podobná gáforu
 • posilňuje, čistí a aktivuje
 • čistí vzduch v miestnosti

 • vegan
 • € 6,89 (€ 68,90 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte: streda, 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa utorok, 02. novembra.

Na môj zoznam prianí

Kód: FAR-xxeukagb, Obsah: 10 ml

EAN: 7612534010276

 • svieža vôňa podobná gáforu
 • posilňuje, čistí a aktivuje
 • čistí vzduch v miestnosti

 • vegan
10 ml: € 6,89 (€ 68,90 / 100 ml)
50 ml: € 30,89 (€ 61,78 / 100 ml)

Popis

Pravdepodobne najznámejší éterický olej sa extrahuje z modrého eukalyptu, ktorý je pôvodom z Austrálie a dosahuje výšku až 90 m. Vyznačuje sa extrémne vysokým podielom 1,8-cineolu. Je to charakteristický zimný olej, má čistiaci a osviežujúci účinok. Je tiež jedným z tradičných saunových olejov.

Použitie: na vôňu do miestností a na osobnú aromaterapeutickú starostlivosť.

Tip: 2 - 3 kvapky oleja zmiešajte s bio jojobovým olejom a vmasírujte do oblasti hrudníka a chrbta.

Upozornenie

 • Nepoužívajte počas tehotenstva.
 • Nie je vhodný pre dojčatá a deti do 6 rokov.
 • Opatrnosť u detí so spastickými chorobami dýchacích ciest.
 • Informácie o použití v aromaterapii nájdete v odbornej literatúre.
Témy - Farfalla: zostať zdravý
Druh produktov: esenciálne oleje
Výrobca: Farfalla
Vlastnosti: vegan
Vône: bylinky a korenie, eukalyptus

Zloženie (INCI)

 1. z kontrolovaného biologického divého zberu

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P301+P312 - PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Farfalla Eukalyptus globulus bio

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Farfalla Eukalyptus globulus bio

13 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

3,8 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
11 (39%)
4 hviezdičky
10 (35%)
3 hviezdičky
2 (7%)
2 hviezdičky
1 (3%)
1 hviezdička
4 (14%)

28 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 13 recenzií v iných jazykoch.