Acorelle Bio Eau de Parfum Absolu Tiaré

Pokoj pre telo a dušu

€ 34,49

(€ 689,80 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: Spray 50 ml

Doručenie: streda, 28. februára, ak si objednáte do dňa: pondelok,00:00 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • letná a zmyselná vôňa
 • tónizuje a osviežuje

Č. produktu: XBV-ACO-921700, Obsah: 50 ml, EAN: 3700343021188

Popis

Absolu Tiaré je jedinečná kompozícia, slnečný parfum, ktorý spája svieže tóny mandarínky, petitgrainu a kvetov tiaré. Je to zmyselná, obklopujúca zmes, ktorá spája kvetinové akordy pomarančových kvetov, ylang ylang a frangipani s hrejivými tónmi kokosu a vanilky.

Vonná pyramída

 • Hlava: mandarínka, tiaré a petitgrain.
 • Srdce: pomarančový kvet, frangipani a ylang ylang.
 • Základ: broskyňa, kokos, vanilka a karamel.

Aplikácia: vždy podľa nálady.

Druh produktov: parfumy
Výrobca: Acorelle
Vône: aromatická, svieža, kokosová, vanilková
Absolu Tiaré
 • Alkohol [1]
 • Parfum (Fragrance)
 • Rosa Damascena Flower Water [2]
 • Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water [2]
 • Linalool
 • Limonene
 • Benzyl Salicylate
 • Benzyl Benzoate
 • Cinnamyl Alcohol
 • benzyl cinnamate
 • Kumarín
 • Eugenol
 • Benzyl Alcohol
 • Isoeugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
 1. Vyrobené z prírodných surovín
 2. Z ekologického poľnohospodárstva
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P235 - Uchovávajte v chlade.
 • P240 - Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P242 - Používajte neiskriace prístroje.
 • P243 - Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P370+P378 - V prípade požiaru: na hasenie použite CO2, hasiaci prášok alebo rozstrekovanú vodu.
 • P403 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H361fd - Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 208 - Obsahuje zložky esenciálnych olejov. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Čo je vonná pyramída?

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Acorelle Bio Eau de Parfum Absolu Tiaré

15 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,1 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
11 (55%)
4 hviezdičky
4 (20%)
3 hviezdičky
2 (10%)
2 hviezdičky
1 (5%)
1 hviezdička
2 (10%)

20 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 15 recenzií v iných jazykoch.


Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder