Acorelle Bio Eau de Parfum Absolu Tiaré

Pokoj pre telo a dušu

 • letná a zmyselná vôňa
 • tónizuje a osviežuje
 • s úchvatnými nôtami
 • € 36,89 (€ 73,78 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte ešte dnes do 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa: pondelok, 27. septembra.

Na môj zoznam prianí

Kód: XBV-ACO-921700, Obsah: 50 ml

EAN: 3700343021188

 • letná a zmyselná vôňa
 • tónizuje a osviežuje
 • s úchvatnými nôtami
Spray: € 36,89 (€ 73,78 / 100 ml)
Roll On: € 11,89 (€ 118,90 / 100 ml)

Popis

Absolu Tiaré je jedinečná kompozícia, slnečný parfém, ktorý v sebe spája tonizujúce a svieže tóny mandarínky, petitgrainu a tiaré. Je to zmyselná zmes, v ktorej sa kvetinové akordy pomarančového kvetu, ylang ylang a kríkov spájajú s tónmi kokosu a vanilky, ktoré zahrievajú srdce. Parfém spája vôňu teplého piesku, letných pláží, kokosových paliem, opálenú pokožku a opaľovací krém.

Vonná pyramída:

 • Základná nôta: mandarínka, tiaré a petitgrain
 • Nôta srdca: pomarančový kvet, frangipani a ylang ylang
 • Základné nôta: broskyňa, kokos, vanilka a karamel

Použitie: aplikujte vždy podľa potreby.

Pre koho?: pre ňu
Druh produktov: parfumy
Výrobca: Acorelle
Vlastnosti: vegan, obsahuje alkohol
Vône: kvetinová
Certifikáty: Cosmébio, ECOCERT, ECOCERT - Cosmos Organic, Cosmébio - Cosmos Organic

Absolu Tiaré

 • Alkohol [1]
 • Parfum (Fragrance)
 • Rosa Damascena Flower Water [2]
 • citrus aurantium amara (Horký pomaranč) flower water [2]
 • Linalool
 • Limonene
 • Benzyl Salicylate
 • Benzyl Benzoate
 • cinnamyl Alcohol
 • benzyl cinnamate
 • Kumarín
 • Eugenol
 • Benzyl Alcohol
 • Isoeugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
 1. hergestellt aus natürlichen Zutaten
 2. aus biologischem Anbau

Čo je vonná pyramída?

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P235 - Uchovávajte v chlade.
 • P240 - Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P242 - Používajte neiskriace prístroje.
 • P243 - Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P370+P378 - V prípade požiaru: na hasenie použite CO2, hasiaci prášok alebo rozstrekovanú vodu.
 • P403 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H361fd - Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 208 - Obsahuje zložky esenciálnych olejov. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Otázky a odpovede k téme Acorelle Bio Eau de Parfum Absolu Tiaré

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Acorelle Bio Eau de Parfum Absolu Tiaré

12 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

3,7 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
6 (40%)
4 hviezdičky
4 (26%)
3 hviezdičky
2 (13%)
2 hviezdičky
1 (6%)
1 hviezdička
2 (13%)

15 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 12 recenzií v iných jazykoch.