Acorelle Bio Eau de Parfum Absolu Tiaré

Pokoj pre telo a dušu

€ 10,99

(€ 109,90 / 100 ml, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: Roll-on 10 ml

Doručenie: utorok, 24. mája, ak si objednáte do dňa: piatok,07:00h.

Na sklade

Vlastnosti

 • letná a zmyselná vôňa
 • tónizuje a osviežuje

Kód: XBV-ACO-923700, Obsah: 10 ml, EAN: 3700343023700

Popis

Absolu Tiaré je jedinečná kompozícia, slnečný parfum, ktorý spája svieže tóny mandarínky, petitgrainu a kvetov tiaré. Je to zmyselná, obklopujúca zmes, ktorá spája kvetinové akordy pomarančových kvetov, ylang ylang a frangipani s hrejivými tónmi kokosu a vanilky.

Vonná pyramída

 • Hlava: mandarínka, tiaré a petitgrain.
 • Srdce: pomarančový kvet, frangipani a ylang ylang.
 • Základ: broskyňa, kokos, vanilka a karamel.

Aplikácia: vždy podľa nálady.

Pre koho?: pre ňu
Druh produktov: parfumy
Výrobca: Acorelle
Vlastnosti: vegan, obsahuje alkohol
Vône: kvetinová
Certifikáty: Cosmébio, ECOCERT, ECOCERT - Cosmos Organic, Cosmébio - Cosmos Organic

Zloženie (INCI)

 • Alkohol [1]
 • Parfum (Fragrance)
 • Rosa Damascena Flower Water [2]
 • Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water [2]
 • Linalool
 • Limonene
 • Benzyl Salicylate
 • Benzyl Benzoate
 • Cinnamyl Alcohol
 • benzyl cinnamate
 • Kumarín
 • Eugenol
 • Benzyl Alcohol
 • Isoeugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
 1. Vyrobené z organických surovín
 2. Z kontrolovaného ekologického pestovania

Čo je vonná pyramída?

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P235 - Uchovávajte v chlade.
 • P240 - Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P242 - Používajte neiskriace prístroje.
 • P243 - Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P370+P378 - V prípade požiaru: na hasenie použite CO2, hasiaci prášok alebo rozstrekovanú vodu.
 • P403 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H361fd - Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 208 - Obsahuje zložky esenciálnych olejov. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Otázky a odpovede k téme Acorelle Bio Eau de Parfum Absolu Tiaré

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Acorelle Bio Eau de Parfum Absolu Tiaré

14 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

3,9 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
9 (50%)
4 hviezdičky
4 (22%)
3 hviezdičky
2 (11%)
2 hviezdičky
1 (5%)
1 hviezdička
2 (11%)

18 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 14 recenzií v iných jazykoch.


Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: