botania Sprej do miestnosti, Kvetinové more (100 ml)

Pre špeciálne voňavú atmosféru

€ 19,97 € 23,99 -17%

(€ 199,70 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Vôňa: Kvetinové more

Doručenie: streda, 24. apríla, ak si objednáte do dňa: pondelok,00:00 h.

Ešte 8 ks na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 18,80 / ks -22%

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • vysokokvalitné éterické oleje
 • na prevoňanie miestností
 • vyborna zmes

Č. produktu: BOT-2019024, Obsah: 100 ml, EAN: n/a

Popis

Tieto spreje do miestnosti zahalia každú izbu - či už obývačku, kúpeľňu alebo kanceláriu - neporovnateľnou vôňou a inšpirujú zmysly. Vynikajúce zmesi čistých prírodných éterických olejov zaisťujú príjemne voňavú klímu v miestnosti.

Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: botania
Vlastnosti: so zníženým obsahom plastov
Zloženie
 • Isopropanolum
 • Aeth. rosae floris
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P240 - Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: botania Sprej do miestnosti

Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder