farfalla Bio Saro Grand Cru

Pre dobrú náladu a psychickú pohodu

€ 7,89

(€ 1.578,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: streda, 17. augusta, ak si objednáte do dňa: streda,07:00 h.

Ešte 5 ks na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko pri nákupe nad € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • hrejivá vôňa
 • vitalizujúci účinok
 • čistí a posilňuje

Kód: FAR-xxsarob, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534014946

Popis

Tento esenciálny olej stimuluje obranyschopnosť organizmu a pomáha čistiť vzduch v miestnosti. Tomu napovedá aj názov - výraz Mandravasarotra, skrátene Saro, pochádza z Madagaskaru a v priamom preklade znamená "držať zlo bokom." Vďaka svojej čistote má 100 % bio olej aj upokojujúce a povznášajúce účinky na psychiku.

Použitie: na prevoňanie miestnosti a osobnú aromaterapiu.

Poznámky

 • Použitie v aromaterapii nájdete v odbornej literatúre.
 • Nepoužívať počas tehotenstva, dojčenia a u malých detí.
 • Nepoužívať pri epilepsii.
Témy Farfalla: Zdravie
Druh produktov: esenciálne oleje, vône do interiéru
Výrobca: farfalla
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Certifikáty: ECOCERT - Cosmos Organic

Zloženie (INCI)

 • Cinnamosma fragrans [1]
 1. Z kontrolovaného ekologického pestovania

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme farfalla Bio Saro Grand Cru

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Recenzie pre farfalla Bio Saro Grand Cru

Podobné produkty: