Fleurance Nature Wintergreen Essential Oil, 10 ml

Podporuje pohodlie kĺbov a svalov

€ 7,99

(€ 799,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 10 ml

Ešte 6 ks na sklade

Doručenie: štvrtok, 18. júla, ak si objednáte do dňa: pondelok,00:00 h.

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • ideálny pre športovcov
 • na starostlivosť o telo a prevoňanie miestností
 • výroba parnou destiláciou

Č. produktu: FLE-10169, Obsah: 10 ml, EAN: 3700211101691

Popis

Tento aromatický olej z hruštičky sa získava z listov rastliny pomocou destilácie vodnou parou. Buket možno označiť za silný a gáfrovitý. Ako izbová vôňa vyžaruje pokoj a umožňuje upokojiť sa aj po náročných dňoch. Olej sa používa aj v starostlivosti o telo, z čoho môžu mať radosť najmä športovci. Masáže alebo olejové kúpele s esenciou z hruštičky majú regeneračný účinok najmä po fyzickej námahe.

Chemotyp rastliny je určený botanicky a biochemicky podľa HEBBD.

Použitie

 • Masáž: zrieďte základným olejom a vmasírujte do pokožky.
 • Kúpeľ: zmiešajte so základným olejom a pridajte do vody do kúpeľa.

Upozornenie

 • Nevhodný pre tehotné a dojčiace ženy.
 • Nevhodný pre deti do 7 rokov.
 • Skladujte dobre zatvorený, chráňte pred svetlom a teplom.
Druh produktov: esenciálne oleje, vône do interiéru
Výrobca: Fleurance Nature
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Vône: aromatická
Certifikáty: pečiatka EÚ-BIO, Vegan bez certifikátu
Upozornenie: tento produkt by sa nemal používať počas tehotenstva, nevhodné pre deti
Pokyny na skladovanie: skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla
Zloženie (INCI)
 • Gaultheria fragantissima oil [1]
 1. Z kontrolovaného ekologického pestovania
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Fleurance Nature

Bezpečnostné upozornenia:

 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P270 - Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P338 - Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P308+P313 - Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H361fd - Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Fleurance Nature Wintergreen Essential Oil

Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder