TAOASIS Bio esencia do sauny "Orange Valley" Baldini

Vôňa zrelých citrusových plodov

€ 12,89

(€ 128,90 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 100 ml

Doručenie: piatok, 01. marca, ak si objednáte do dňa: štvrtok,00:00 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • živá vôňa s veselým charakterom
 • 100 % prírodná
 • s grapefruitom, citrónovou trávou a pomarančom

Č. produktu: XBV-TAO-1086708, Obsah: 100 ml, EAN: 4025121086708

Popis

Vyvážená kombinácia olejov z grapefruitu, citrónovej trávy a pomaranča uvoľňuje úžasnú ovocnú vôňu a mení každé saunovanie na príjemný zážitok z vône.

Použitie: v závislosti od veľkosti sauny a požadovanej intenzity použite ½ až 1 celý vrchnáčik.

Konzistencia/forma: olej
Výrobca: TAOASIS
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Vône: svieža, ovocná
Certifikáty: NaTrue, Vegan Society, Demeter, BDIH - Cosmos Organic, pečiatka EÚ-BIO
Balenie: sklo
Zloženie (INCI)
 • Alkohol Denat
 • Parfume
 • Limonene
 • Citral
 • Citronellol
 • Eugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Isoeugenol
 • Linalool
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/…
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Poznámka výrobcu

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: TAOASIS Bio esencia do sauny "Orange Valley" Baldini

Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder