TAOASIS Bio izbový sprej "Feel Peace" Baldini

Harmonický buket

€ 9,99

(€ 199,80 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 50 ml

Doručenie: piatok, 01. marca, ak si objednáte do dňa: štvrtok,00:00 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • na prevoňanie interiérov
 • 100 % prírodný
 • vôňa benzoínu, levandule, pomaranča

Č. produktu: XBV-TAO-1082434, Obsah: 50 ml, EAN: 4025121082434

Popis

Táto vôňa kombinuje čisté esenciálne oleje z benzoínu, levandule a pomaranča v organickej kvalite a dodá vášmu domovu vyváženú atmosféru. Vďaka praktickému rozprašovaču môžete túto úžasne osviežujúcu vôňu rozptýliť kedykoľvek a kdekoľvek.

Použitie: na vytvorenie príjemnej vône v miestnosti postačia 1-2 streknutia.

Poznámka: chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Konzistencia/forma: sprej
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: TAOASIS
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Vône: levanduľová, sladká, citrusová
Certifikáty: NaTrue, Vegan Society, Demeter, BDIH - Cosmos Organic, pečiatka EÚ-BIO
Balenie: fľaša s rozprašovačom/sprej
Zloženie (INCI)
 • Alkohol Denat
 • Parfume
 • Limonene
 • Linalool
 • Benzyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • Citral
 • Kumarín
 • Eugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/…
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Poznámka výrobcu

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: TAOASIS Bio izbový sprej "Feel Peace" Baldini

Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder