TAOASIS Bio izbový sprej "Yoga Scent" Baldini

Pre pocit pokoja

€ 9,99

(€ 199,80 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 50 ml

Doručenie: piatok, 01. marca, ak si objednáte do dňa: štvrtok,00:00 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • na prevoňanie interiérov
 • 100 % prírodný
 • s grapefruitom, pačuli a santalovým drevom

Č. produktu: XBV-TAO-1091955, Obsah: 50 ml, EAN: 4025121091955

Popis

Tento izbový sprej nielenže podporuje inšpiratívnu atmosféru počas hodiny jogy, ale prináša aj jasnú náladu do vášho domova. Čisté esenciálne oleje z grapefruitu, pačuli a santalového dreva tu tvoria dokonalú zmes a umožňujú vám opäť pokojne dýchať.

Použitie: na príjemné rozvinutie vône v miestnosti postačia 1-2 streknutia.

Poznámka: chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Konzistencia/forma: sprej
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: TAOASIS
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Vône: drevitá, citrusová
Certifikáty: NaTrue, Vegan Society, Demeter, BDIH - Cosmos Organic, pečiatka EÚ-BIO
Balenie: fľaša s rozprašovačom/sprej
Zloženie (INCI)
 • Alkohol Denat
 • Parfume
 • Limonene
 • Benzyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • Benzyl Salicylate
 • Citral
 • Citronellol
 • Kumarín
 • Eugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Linalool
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v autorizovanej zberni odpadov.

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Poznámka výrobcu

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: TAOASIS Bio izbový sprej "Yoga Scent" Baldini

Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder