TAOASIS Bio mini vonná sada "Feel Joy" Baldini

Povznášajúce osvieženie

€ 5,99

(€ 1.198,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: streda, 28. februára, ak si objednáte do dňa: pondelok,00:00 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • 1x Bio Feel Joy, 10 ml
 • 1x dekoratívna kvapka
 • s citrónom, grapefruitom a pomarančom

Č. produktu: XBV-TAO-1093133, Obsah: 5 ml, EAN: 4025121093133

Popis

Oživujúca vonná zmes s čistými prírodnými esenciálnymi olejmi z citróna, grapefruitu a pomaranča prináša prirodzené vône prírody priamo do vášho domova a svojím citrusovo sviežim buketom vytvára veselú, živú atmosféru. Pekná sada je doplnená ozdobnou kvapkou a je ideálna ako nápad na darček pre fanúšikov aromaterapie.

Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: TAOASIS
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Vône: svieža, drevitá, citrusová
Certifikáty: NaTrue, Vegan Society, Demeter, BDIH - Cosmos Organic, pečiatka EÚ-BIO
Zloženie (INCI)
 • Alkohol Denat
 • Parfume
 • Limonene
 • Citral
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Linalool
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P310 - Po požití: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v autorizovanej zberni odpadov.

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Poznámka výrobcu

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: TAOASIS Bio mini vonná sada "Feel Joy" Baldini

Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder