The Handmade Soap Company Gift Set Candle & Diffuser

Vytvorte príjemnú atmosféru

€ 49,99

(vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Vôňa: Lemongrass & Cedarwood

Nádherne klasická kompozícia vôní s drevitou citrusovou sviežosťou.

Doručenie: streda, 29. marca, ak si objednáte do dňa: pondelok,08:15 h.

Ešte 2 ks na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • 1x Diffuser, 180 ml
 • 1x Candle, 160 g
 • rôzne vonné kombinácie

Kód: PUR-GBLC01, Obsah: 1 sada, EAN: 5391520233128

Popis

Táto očarujúca darčeková súprava, s láskou zabalená vo vysokokvalitnej a krásne zdobenej krabičke, obsahuje dva aromaticky voňajúce komponenty: difuzér vyrobený z čisto prírodného základu esenciálneho oleja a vegánsku sviečku zo sójového vosku v jantárovom skle. Vynikajúce arómy premenia váš domov na jemný svet vôní a vytvoria v miestnosti príjemne sviežu klímu.

Obsah

 • Vonné tyčinky
 • Sviečka
Druh produktov: sady
Výrobca: The Handmade Soap Company
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Certifikáty: ECOCERT, Leaping Bunny, ECOCERT - Cosmos Natural
Zloženie (INCI)

Diffuser

Candle

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme The Handmade Soap Company Gift Set Candle & Diffuser

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Rezencia produktov:

Podobné produkty: