akamuti Organic Eucalyptus Essential Oil, 10 ml

Silný a aromatický éterický olej!

€ 8,39

(€ 839,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 10 ml

Doručenie: utorok, 23. apríla, ak si objednáte do dňa: piatok,00:00 h.

Ešte 7 ks na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • vyčistí vzduch v miestnosti
 • ideálny na chladné obdobie
 • aj na aromastarostlivosť
 • vegan vegan

Č. produktu: AKM-EUC10, Obsah: 10 ml, EAN: n/a

Popis

Eukalyptový olej je veľmi silný aromatický olej. Má prirodzené čistiace vlastnosti, preto sa veľmi odporúča v období chrípky a prechladnutia. Stačí niekoľko kvapiek v difuzéri alebo vo vonnej lampe, aby bol vzduch výrazne sviežejší a čistejší.

Odporúčanie: pridajte niekoľko kvapiek oleja do masážneho oleja a naneste ho na hrudník a chrbát počas prechladnutia.

Druh produktov: esenciálne oleje, vône do interiéru
Výrobca: akamuti
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Vône: eukalyptová
Certifikáty: Vegan bez certifikátu
Zloženie (INCI)
 1. Z kontrolovaného ekologického pestovania
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P240 - Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P242 - Používajte neiskriace prístroje.
 • P243 - Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P310 - Po požití: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P363 - Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
 • P370+P378 - V prípade požiaru: použite CO2, prášok alebo penu. Nepoužívajte vodu!
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: akamuti Organic Eucalyptus Essential Oil

5,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
1 (100%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

1 hodnotenie

Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder