botania Citrónový olej Premium

Svieža, citrónová a jemná vôňa!

 • pre difuzéry, vonnú keramiku a pod.
 • aj do sauny
 • šetrne spracovaný
 • € 7,49 (€ 74,90 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Ešte 3 ks na sklade

Objednajte: štvrtok, 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa utorok, 14. decembra.

Pre včasné doručenie vianočných objednávok objednávajte produkty najneskôr do: ut, 14. dec o 23:59 hod. Pre viac informácií kliknite tu

Obsah: 10 ml

Na môj zoznam prianí

Kód: BOT-2019009, Obsah: 10 ml

EAN: 9120109520177

 • pre difuzéry, vonnú keramiku a pod.
 • aj do sauny
 • šetrne spracovaný

Popis

Čerstvý citrónový olej sa získava z kôry nespracovaných citrónov a jemne sa extrahuje destiláciou s vodnou parou. Osviežujúca, jemná vôňa oleja vás zavedie na juh,do stredu citrónového hája.

Aplikácia

 • Vonná lampa: 2-5 kvapiek zahrejte s trochou vody.
 • Vonný keramický prívesok: nakvapkajte 2-5 kvapiek na keramiku.
 • Difuzér: nakvapkajte 2-5 kvapiek do difuzéra a postupujte podľa pokynov na použitie.
 • Sauna: pridajte 5-10 kvapiek na jedno zaliatie.
Druh produktov: esenciálne oleje, vône do interiéru
Výrobca: botania
Vlastnosti: so zníženým obsahom plastov
Vône: citrusová

Prísady

 • Aeth. citri

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P241 - Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
 • P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme botania Citrónový olej Premium

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre botania Citrónový olej Premium