farfalla Antistresová aromatická zmes s ružou

Pre uvoľnenie

€ 9,89

(€ 1.978,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: piatok, 27. mája, ak si objednáte do dňa: streda,07:00h.

Na sklade

Vlastnosti

 • vôňa do miestností a ako aromaterapia
 • kvetinová vôňa
 • má relaxačný účinok
 • vegan vegan

Kód: FAR-amsaas, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534019859

Popis

Táto aromatická zmes vám svojou kvetinovou vôňou pomôže ľahko dýchať a na chvíľu zabudnete na stresujúci každodenný život. Zmes ruže, pelargónie, ružového dreva a bergamotu dodáva silu a zaisťuje vnútorný pokoj.

Témy - Farfalla: jemne uvoľnený
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: farfalla
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Vône: kvetinová

Zloženie

Bližšie informácie k vonným zmesiam

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme farfalla Antistresová aromatická zmes s ružou

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre farfalla Antistresová aromatická zmes s ružou

1 zákaznícka recenzia v iných jazykoch

5,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
1 (100%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

1 hodnotenie

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 1 recenzia v iných jazykoch.


Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: