farfalla Vonná zmes na upokojenie brucha Bauch Balance, 5 ml

Váš spojenec doma aj na cestách

€ 10,96 € 12,99 -16%

(€ 2.192,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: streda, 29. mája, ak si objednáte do dňa: pondelok,13:00 h.

Na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 10,32 / ks -21%

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • pre lepší pocit z tela
 • s citrónom, zázvorom a mätou
 • zo 100 % čistých olejov
 • vegan vegan

Č. produktu: FAR-ambbuf, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534019897

Popis

Aromatická zmes z radu Bauch Balance od spoločnosti farfalla vás spoľahlivo podporí v každodennom živote, keď sa pocit vo vašom centre dostane z rovnováhy. Ak vás niečo zasiahne v žalúdku, osviežujúca kombinácia prírodných esenciálnych olejov nasmeruje vaše myšlienky pozitívnym smerom.

Tip: na cestách, v lietadle, na lodi alebo v aute môžete zmes inhalovať aj priamo nad fľaštičkou.

Témy Farfalla: Bauch Balance
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: farfalla
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Certifikáty: Vegan bez certifikátu
Upozornenie: obsahuje parfumy, ktoré môžu spôsobiť alergie
Balenie: fľaša
Zloženie
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P301+P310 - Po požití: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
O rade Belly Balance
Bezpečnostné upozornenia
Podobné produkty

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je 0 recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: farfalla Vonná zmes na upokojenie brucha Bauch Balance

5,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
1 (100%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

1 hodnotenie

Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder