farfalla Zimná zmes Ravintsara

Prirodzená ochrana imunitného systému!

€ 8,41 € 9,90 -15%

(€ 1.682,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: utorok, 31. mája, ak si objednáte do dňa: piatok,07:00h.

Na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 7,92 / ks -20%

Vlastnosti

 • čistí a revitalizuje
 • neutralizuje atmosféru miestnosti
 • s eukalyptom
 • vegan vegan

Kód: FAR-ambgws, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534019477

Popis

Hlavnou súčasťou zimnej vône je vzácny olej Ravintsara z projektu Fairtrade Farfally na Madagaskare. Spolu s eukalyptom, manukou a ďalšími éterickými olejmi vytvára prirodzený ochranný plášť nášho organizmu.

Zľava: 10 % a viac
Témy - Farfalla: zostať zdravý
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: farfalla
Vlastnosti: vegan

Bližšie informácie k vonným zmesiam

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme farfalla Zimná zmes Ravintsara

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre farfalla Zimná zmes Ravintsara

5,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
1 (100%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

1 hodnotenie

Podobné produkty: