farfalla Bio neroli pomarančový kvet Grand Cru

Voňavé ako kvitnúci citrusový háj!

€ 19,99 € 28,89 -31%

(€ 19.990,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1 ml

Doručenie: utorok, 23. augusta, ak si objednáte do dňa: utorok,07:00 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko pri nákupe nad € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • starostlivosť o suchú a citlivú pokožku
 • okuzľujúca vôňa
 • na uvoľnenie
 • vegan vegan

Kód: FAR-xxnerobgc1, Obsah: 1 ml, EAN: 7612534014861

Popis

Tento éterický olej sa získava z pomarančového kvetu a rýchlo ponorí každú miestnosť do očarujúcej vône. Je ideálny pre starostlivosť o suchú a citlivú pokožku a poskytuje relaxáciu. Perfektná vôňa na uvoľnenie a zbavenie sa strachu.

Zľava: 10 % a viac
Témy Farfalla: Uvoľnenie
Druh produktov: esenciálne oleje
Výrobca: farfalla
Vlastnosti: vegan
Vône: kvetinová

Zloženie (INCI)

 • Citrus aurantium ssp. aurant [1]
 1. Z kontrolovaného ekologického pestovania

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme farfalla Bio neroli pomarančový kvet Grand Cru

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Recenzie pre farfalla Bio neroli pomarančový kvet Grand Cru

5,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
1 (100%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

1 hodnotenie

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: