Farfalla Neroli pomarančové kvety bio Grand Cru

Voňavé ako kvitnúci citrusový háj!

 • starostlivosť o suchú a citlivú pokožku
 • okuzľujúca vôňa
 • na uvoľnenie

 • vegan
 • € 98,10 € 109,00 -10%(€ 1.962,00 / 100 ml)
 • od 2 len € 92,65 / ks -15%

vr. 20% DPH. plus poštovné

Ešte 7 ks na sklade

Objednajte: pondelok, 06:30 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa štvrtok, 29. júla.

Na môj zoznam prianí

Kód: FAR-xxnerobgc, Obsah: 5 ml

EAN: 7612534014878

 • starostlivosť o suchú a citlivú pokožku
 • okuzľujúca vôňa
 • na uvoľnenie

 • vegan
5 ml: € 98,10 (€ 1.962,00 / 100 ml)
od 2 € 92,65 (€ 1.853,00 / 100 ml)
1 ml: € 26,01 (€ 2.601,00 / 100 ml)
od 2 € 24,56 (€ 2.456,00 / 100 ml)

Popis

Tento éterický olej sa získava z pomarančového kvetu a rýchlo ponorí každú miestnosť do očarujúcej a odolnej vône. Je ideálny pre starostlivosť o suchú a citlivú pokožku a poskytuje relaxáciu. Perfektná vôňa na uvoľnenie strachu.

Zľava: 10 % a viac
Témy - Farfalla: jemne uvoľnený
Druh produktov: esenciálne oleje
Výrobca: Farfalla
Vlastnosti: vegan
Vône: kvetinová

Zloženie (INCI)

 • citrus aurantium ssp. aurant [1]
 1. Z ekologického poľnohospodárstva

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Farfalla Neroli pomarančové kvety bio Grand Cru

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Farfalla Neroli pomarančové kvety bio Grand Cru

5,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
1 (100%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

1 hodnotenie