farfalla Thymian Chemotyp Thymol bio Grand Cru

Španielske slnko priamo u vás doma

€ 12,89

(€ 257,80 / 100 ml, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: pondelok, 23. mája, ak si objednáte do dňa: štvrtok,07:00h.

Na sklade

Vlastnosti

 • bylinná, sladká a teplá vôňa
 • čistí vzduch
 • posilňuje a čistí dýchacie cesty
 • vegan vegan

Kód: FAR-xxthymtbgc, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534014779

Popis

Tento prírodne čistý éterický olej je ideálny na prevoňanie miestností. Čistí dýchacie cesty a dobre sa mieša s inými ľahšími éterickými olejmi.

Použitie: na prevoňanie miestností a na osobnú aromaterapeutickú starostlivosť.

Poznámka: informácie o použití v aromaterapii nájdete v odbornej literatúre.

Tipy: používajte na inhaláciu v prípade zimných ochorení.

 • Ak chcete voľne dýchať, zmiešajte 2 kvapky s 10 ml základného oleja a votrite do oblasti hrudníka, ešte pred spaním.
Témy - Farfalla: zostať zdravý
Druh produktov: esenciálne oleje, vône do interiéru
Výrobca: farfalla
Vlastnosti: vegan
Vône: sladkastá

Zloženie (INCI)

 1. z kontrolovaného biologického divého zberu

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P301+P312 - PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme farfalla Thymian Chemotyp Thymol bio Grand Cru

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre farfalla Thymian Chemotyp Thymol bio Grand Cru

Podobné produkty: