Zbierka k Medzinárodnému dňu žien 2022

Zbierka k Medzinárodnému dňu žien 2022

Ženy na úteku

Viete si predstaviť, že by ste museli opustiť svoju rodnú krajinu z dôvodu vojny alebo preto, že patríte k etnickej skupine, ktorá je prenasledovaná? Možno ste práve tehotná alebo so sebou máte svoje deti? Aj nás opvplyvňuje to, čím si musia ženy na úteku prejsť, a preto podporujeme na Medzinárodný deň žien 8. marca. iniciatívu "Frauen auf der Flucht" (pozn. z nem. "Ženy na úteku") od UNHCR.

Na celom svete je vysídlených 82,4 milióna ľudí, väčšina z nich v rámci svojej vlastnej domovskej krajiny. Polovicu z nich tvoria ženy a dievčatá. Súčasná situácia na Ukrajine nám dramaticky ukazuje, ako rýchlo sa útek môže stať poslednou možnosťou, ako sa dostať z neistej situácie, a to aj v Európe. 68 % vysídlených pochádza len z 5 krajín: Sýria, Venezuela, Afganistan, Južný Sudán, Mjanmarsko. V skutočnosti sú v mnohých prípadoch najviac postihnuté ženy a dievčatá. Napríklad 80 % vnútorne vysídlených osôb v Afganistane v roku 2021 tvorili ženy a deti.

85 % utečencov zasa prijímajú krajiny s nízkymi príjmami. - Fakt, ktorý vyspelejšie krajiny, žiaľ, neradi priznávajú.

Keď je ohrozený vlastný život a neexistuje žiadna vyhliadka na lepšiu budúcnosť pre deti, mnohé ženy majú jediné východisko: útek do inej krajiny alebo dokonca na iný kontinent. Mnohým sa vopred hovorí o raji v Európe, „krajine neobmedzených možností“, kde by bolo všetko lepšie. Áno, je ľahké nájsť si prácu a dokonca aj študovať. Žiaľ, realita je iná a mnohí uviazli v utečeneckých táboroch ako Moria – bez pracovného povolenia a bez perspektívy – a to im nikto nepovie. Bohužiaľ, pre mnohých sa cesta do zasľúbenej zeme končí otroctvom a sexuálnym vykorisťovaním.

Nikto sa nerozhodne utiecť dobrovoľne: prenasledovanie a/alebo vyhrážky nútia mnohých opustiť svoje domovy a investovať veľa peňazí, času a utrpenia.

Podmienky na úteku sú neisté

Sexuálne násilie, žiadna ochrana, žiadna hygienická starostlivosť, často aj niekoľko dní bez prístupu k jedlu.

Súčasná situácia COVID-19 žiaľ situáciu ešte viac sťažuje.

Pre ľudí, ktorí boli už pred pandémiou na okraji spoločnosti alebo boli ohrození, sa situácia za posledné dva roky zhoršila. Zvýšilo sa napríklad násilie páchané na utečenkyniach, a to nielen v ich domovských krajinách.

Sektor s nízkymi mzdami a neformálne pracovné oblasti sa v dôsledku pandémie často úplne zrútili a mnohé ženy kvôli tomu o prišli o živobytie.

V mnohých krajinách počas pandémie Corony rastie aj chudoba. Žiaľ, tam, kde sa chudoba zvyšuje, pribúdajú aj nútené sobáše, detská práca a obchodovanie s ľuďmi. Mnoho dievčat na úteku na celom svete muselo zanechať vzdelanie a namiesto toho pracovať.

Prečo ženy utekajú

Ženy sú vo všeobecnosti vysídlené z rovnakých dôvodov ako muži: politická angažovanosť, presvedčenie alebo príslušnosť k určitej etnickej alebo sociálnej skupine. Existujú však aj ďalšie dôvody, ktoré mužov nepostihujú v rovnakej miere.

Medzi špecifické dôvody úteku žien patria napríklad sexuálne vykorisťovanie, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútené sobáše alebo domáce násilie.

Samotný útek so sebou pre ženy nesie aj osobitné riziká. Mnohé cestujú so svojimi deťmi. Bohužiaľ, často je problematický prístup k pomôckam menštruačnej hygieny, plienkam a podobne. Tehotné ženy a chorí nemajú prístup k lekárskej starostlivosti.

Pomocné organizácie zohrávajú v tejto oblasti veľmi ústrednú úlohu: napríklad zabezpečujú, aby deti narodené na úteku dostali rodné listy. UNHCR sa tiež snaží zabezpečiť, aby ženy mohli preniesť svoju národnosť na deti, zabezpečiť, aby neexistovali deti bez štátnej príslušnosti a aby boli v azylových konaniach primerane rešpektované špecifické potreby žien.

Napriek všetkým týmto prekážkam ženy a dievčatá preukazujú veľkú odolnosť, vynaliezavosť a odvahu pri riešení týchto problémov. V mnohých prípadoch sú to práve ony, ktoré v sebe nájdu silu prebudovať nielen svoj život, ale aj životy svojich rodín.

UNHCR vo všetkých programoch cielene rieši potreby žien. To zahŕňa poskytovanie bezpečných prístreškov a oddelených hygienických zariadení. Okrem toho UNHCR organizuje programy na pomoc ženám a dievčatám na zlepšenie vodcovských schopností, pomáha pri prekonaní prekážok brániacich vzdelávaniu a využití príležitostí.

Chceme podporovať túto dôležitú prácu UNHCR. A teraz môžete aj vy:

S našou kampaňou k Medzinárodnému dňu žien 8. marca. podporujeme programy pre ženy na úteku sumou 1 € na každú objednávku.

Ak chcete prispieť priamo, môžete použiť oficiálny darcovský účet UNHCR:

Účet UNHCR 0958 3600 300 v Bank Austria, BLZ 12 000

IBAN: AT 3911 0000 95836 00300

BIC: BKAUATWW

Účel platby: "Frauen auf der Flucht“ (Ženy na úteku).


UPDATE

ĎAKUJEME VÁM!

S veľkým potešením Vám môžeme oznámiť výsledok zbierky k Medzinárodnému dňu žien, ktorá sa konala od 8. do 10. marca. Za každú objednávku uskutočnenú v týchto dňoch venovala spoločnosť Ecco Verde s Vašou pomocou 1,- €.

Celkovo to predstavuje sumu 6 237,- €, ktorú môžeme darovať UNHCR na podporu programov pre ženy na úteku!