Primavera Bio izbový sprej „Prechádzka v lese"

Osviežujúca sviežosť pre domácnosť aj kanceláriu

€ 10,96 € 12,89 -15%

(€ 219,20 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 50 ml

Doručenie: streda, 29. júna, ak si objednáte do dňa: pondelok,07:00h.

Ešte 5 ks na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko pri nákupe nad € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • pre pracovné a obytné priestory
 • harmonická vôňa ihličnanov
 • pre vyrovnanú náladu

Kód: PRIM-19518, Obsah: 50 ml, EAN: 4086900195189

Popis

Získajte drevitú sviežosť vo svojich štyroch stenách! Čisté esenciálne oleje z jedle a ihličia smreku vykúzlia vo vzduchu teplú, obklopujúcu vôňu a prebúdzajú spomienky na chvíle oddychu v prírode. Zažite skvelý pocit v tele i v duchu!

Aplikácia: nasprejujte do vzduchu v miestnosti podľa potreby.

Zľava: 10 % a viac
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: Primavera
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Vône: drevitá, svieža
Certifikáty: IHTK netestované na zvieratách, NaTrue

Zloženie

 1. Z kontrolovaného ekologického pestovania

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Primavera Bio izbový sprej „Prechádzka v lese"

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Primavera Bio izbový sprej „Prechádzka v lese"

Podobné produkty: