Primavera Bio majoránka

Korenistá a sladká aróma s relaxačným účinkom

 • na svaly a kĺby
 • pre lepší spánok
 • pri strese a vyčerpaní
 • € 7,49 (€ 149,80 / 100 ml)
 • od 2 len € 7,11 / ks -5%

vr. 20% DPH. plus poštovné

Ešte 9 ks na sklade

Objednajte: piatok, 06:30 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa streda, 19. mája.

Obsah: 5 ml

Na môj zoznam prianí

Kód: PRIM-10112, Obsah: 5 ml

EAN: 4086900101128

 • na svaly a kĺby
 • pre lepší spánok
 • pri strese a vyčerpaní

Popis

Bylina majorán je skutočným ctiteľom slnka a dosahuje výšku až 80 cm. Jednoročná bylina je obľúbeným korením najmä v kuchyni a pomáha lepšie stráviť ťažké jedlá. Pri naturopatii sa často používa v chladnom období alebo pri nespavosti.

Použitie: ako kozmetický produkt na aromatickú starostlivosť o pokožku. Zmiešajte max. 15 kvapiek s 50 ml organického mandľového oleja PRIMAVERA.

Vôňa: hlava a srdce

Profil vône: sladká a korenistá

Pôvod: Egypt, Francúzsko

Časť rastliny: bylina

Extrakcia: parná destilácia

Druh produktov: esenciálne oleje, vône do interiéru
Výrobca: Primavera
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Vône: bylinky a korenie, sladkastá
Certifikáty: IHTK netestované na zvieratách, NaTrue

Prísady

 1. Z ekologického poľnohospodárstva
 2. prírodné zložky éterického oleja

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H361 - Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa .
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Primavera Bio majoránka

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Primavera Bio majoránka