Primavera Yuzu citrón

Osviežujúci „tvorca šťastia“

€ 19,89

(€ 397,80 / 100 ml, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: pondelok, 23. mája, ak si objednáte do dňa: štvrtok,07:00h.

Ešte 8 ks na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 18,90 / ks -5%

Vlastnosti

 • udržuje dobrú náladu
 • osviežuje a aktivizuje
 • aj na masáže

Kód: PRIM-10592, Obsah: 5 ml, EAN: 4086900105928

Popis

Vôňa citrónu Yuzu z Japonska je rovnako zvláštna ako samotný názov: grapefruit, mandarínka a bergamot kombinované v jednej vôni. Táto japonská rarita vás zláka svojou ovocnou vôňou s trpkou arómou. Citrón Yuzu vám okamžite poskytne dobrú náladu a na pokožku pôsobí povzbudivo a aktivizujúco. Esenciálny olej je možné zmiešať aj s telovým olejom a použiť na masáže na stimuláciu krvného obehu.

Druh produktov: esenciálne oleje, vône do interiéru
Výrobca: Primavera
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Vône: citrusová, ovocná
Certifikáty: IHTK netestované na zvieratách, NaTrue

Zloženie (INCI)

 1. zložky éterických olejov

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H361fd - Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H361fd - Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

Otázky a odpovede k téme Primavera Yuzu citrón

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Primavera Yuzu citrón

Podobné produkty: