benecos Nail Hardener, 5 ml

Nová odolnosť s výživným bambusovým extraktom

€ 3,59 € 3,99 -10%

(€ 718,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: štvrtok, 27. júna, ak si objednáte do dňa: piatok,00:00 h.

Ešte 4 ks na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • na štiepiace sa a lámavé nechty
 • jemný trblietavý finish
 • vegan vegan

Č. produktu: BEN-98043, Obsah: 5 ml, EAN: 4260198098043

Popis

Tvrdidlo na nechty bolo špeciálne vyvinuté na štiepiace sa a lámavé nechty. Jeho zloženie s vyživujúcimi výťažkami z bambusu prepúšťa vodu, dodáva novú odolnosť a poskytuje jemný lesk.

Druh produktov: lak na nechty
Výrobca: benecos
Vlastnosti: vegan
Certifikáty: Vegan bez certifikátu
PAO: 36 mesiacov
Zloženie (INCI)
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P242 - Používajte neiskriace prístroje.
 • P243 - Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P370+P378 - V prípade požiaru: použite CO2, prášok alebo penu. Nepoužívajte vodu!
 • P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • EUH 066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Prírodná kozmetika a laky na nechty

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: benecos Nail Hardener

2 zákaznícke recenzie v iných jazykoch

3,5 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
2 (50%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
2 (50%)
1 hviezdička
0 (0%)

4 hodnotenia

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii sú 2 recenzie v iných jazykoch.


Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder