farfalla Bio šalvia levanduľolistá s nízkym obsahom ketónov

Pre pohodu tela aj mysle!

€ 9,26 € 10,90 -15%

(€ 1.852,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: štvrtok, 18. augusta, ak si objednáte ešte dnes do 07:00 h.

Na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 8,72 / ks -20%

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko pri nákupe nad € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • svieža vôňa
 • má stimulačný účinok
 • aktivuje a povzbudzuje

Kód: FAR-xxlavsalb, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534014939

Popis

Šalvia levanduľolistá je so svojím ovocným a zároveň bylinkovým nádychom príjemnou alternatívou, ako vyzbrojiť svoje telo do zimných podmienok. Esenciálny olej je ideálny na čistenie vzduchu, má vlastnosti podporujúce koncentráciu a je prospešný aj v stresových situáciách.

Použitie: na prevoňanie miestnosti a na aromaterapiu.

Poznámky

 • Informácie o použití v aromaterapii nájdete v odbornej literatúre.
 • Nepoužívať počas tehotenstva a u malých detí.
 • Nepoužívať pri epilepsii.

Tip: aplikujte do aromalampy alebo do rozprašovača.

Zľava: 10 % a viac
Témy Farfalla: Zdravie
Druh produktov: esenciálne oleje, vône do interiéru
Výrobca: farfalla
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Certifikáty: ECOCERT - Cosmos Organic

Zloženie (INCI)

 • Salvia lavandulaefolia (sage) leaf oil [1]
 1. Z kontrolovaného ekologického pestovania

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P330 - Vypláchnite ústa.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H228 - Horľavá tuhá látka.
 • H301 - Toxický po požití.
 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Bio šalvia levanduľolistá s nízkym obsahom ketónov

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Recenzie pre farfalla Bio šalvia levanduľolistá s nízkym obsahom ketónov

Podobné produkty: