Farfalla Zmes arómy "radosť zo života"

Šťastná a veselá!

 • ovocná a jemná vôňa
 • zlepšuje vašu náladu
 • pre vôňu miestnosti
 • vegan

 • vegan
 • € 9,89 (€ 197,80 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte: pondelok, 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa štvrtok, 23. septembra.

Obsah: 5 ml

Na môj zoznam prianí

Kód: FAR-amlfli, Obsah: 5 ml

EAN: 7612534019583

 • ovocná a jemná vôňa
 • zlepšuje vašu náladu
 • pre vôňu miestnosti
 • vegan

 • vegan

Popis

Táto ovocná, hrejivá a jemná zmes Farfally pomáha zlepšovať náladu vždy, keď to potrebujete. Alebo len tak - z čírej radosti!

Použitie: do vonných lámp, obývacích izieb a salónov, na recepcie alebo do kancelárií.

Témy - Farfalla: chuť do života
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: Farfalla
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov

Bližšie informácie k vonným zmesiam

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Farfalla Zmes arómy "radosť zo života"

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Farfalla Zmes arómy "radosť zo života"

5 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,2 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
5 (45%)
4 hviezdičky
3 (27%)
3 hviezdičky
3 (27%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

11 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 5 recenzií v iných jazykoch.