Fleurance Nature Organic Thyme Linalol Essential Oil

Éterický tymiánový olej na prevoňanie miestností

 • ideálny pre chladné obdobie
 • čistí vzduch v miestnosti
 • z destilácie parou
 • € 7,59 (€ 151,80 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Ešte 2 ks na sklade

Objednajte ešte dnes do 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa: pondelok, 04. októbra.

Obsah: 5 ml

Na môj zoznam prianí

Kód: FLE-10137, Obsah: 5 ml

EAN: 3700211101370

 • ideálny pre chladné obdobie
 • čistí vzduch v miestnosti
 • z destilácie parou

Popis

Názov tymiánu pochádza z gréckeho „thumon“, čo znamená niečo ako parfum, vôňa, ktorá odkazuje na jeho príjemnú, charakteristickú arómu. Tento čistiaci éterický olej sa získava destiláciou s vodnou parou a je ideálny v chladnom období.

Chemotyp rastliny je botanicky a biochemicky stanovený HEBBD.

Upozornenia

 • Nevhodný pre tehotné alebo dojčiace ženy.
 • Nevhodný pre deti do 7 rokov.
 • Skladujte produkt dobre uzavretý, chránený pred svetlom a teplom.
Druh produktov: esenciálne oleje
Výrobca: Fleurance Nature
Vône: bylinky a korenie
Certifikáty: pečiatka EÚ-BIO

Zloženie (INCI)

 1. Z ekologického poľnohospodárstva

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P264 - Po použití dôkladne umyte vodou.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H361fd - Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Fleurance Nature Organic Thyme Linalol Essential Oil

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Fleurance Nature Organic Thyme Linalol Essential Oil