Strontium Hydroxide

Hydroxid strontnatý

Hydroxid strontnatý je syntetická surovina. V čistej forme je dostupný ako bezfarebný, hygroskopický prášok bez zápachu. Používa sa v kozmetických výrobkoch na úpravu hodnoty pH.
Použitie hydroxidu strontnatého v oplachovacom prostriedku (depilačnom) môže znížiť dráždivý účinok na pokožku. Hydroxid strontnatý je schválený v súlade s nariadením o kozmetike (ES) 1223/2009 na reguláciu hodnoty pH kozmetických výrobkov určených na odstraňovanie chĺpkov až do koncentrácie 3,5% (počítané ako stroncium).

Na základe toxikologických údajov a všeobecných skúseností možno zložku hydroxid strontnatý v jej kvalite a maximálnu koncentráciu 3,50% na použitie v tomto kozmetickom výrobku považovať za bezpečnú.