Styx Vonná zmes "Zimné čaro"

Ideálna do vonnej lampy

€ 8,33 € 11,99 -31%

(€ 833,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 10 ml

Doručenie: streda, 06. marca, ak si objednáte do dňa: pondelok,00:00 h.

Na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 7,14 / ks -40%

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • s vianočnými vôňami
 • škorica, klinček, pomaranč
 • harmonizujúca zmes
 • vegan vegan

Č. produktu: STX-16334, Obsah: 10 ml, EAN: 9004432163341

Popis

Vynikajúca kombinácia zimného korenia, ako je škorica a klinček, ako aj svieži pomaranč, vyžaruje príjemné teplo a vytvára príjemnú atmosféru najmä v chladnom období. Vianočné balenie je ideálne ako malý, premyslený darček.

Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: Styx
Vlastnosti: vegan
Certifikáty: Vegan bez certifikátu
Vonná zmes "Zimné čaro"
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 208 - Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
Informácie o klimatickej neutralite

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Styx Vonná zmes "Zimné čaro"

Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder