The Handmade Soap Company Diffuser

Voňavé a dekoratívne

€ 31,99

(Všetky ceny vr. DPH - plus poštovné)

Vôňa: Lavender, Rosemary, Thyme & Mint

Doručenie: streda, 29. marca, ak si objednáte do dňa: pondelok,08:15 h.

Ešte 6 ks na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • do všetkých obytných priestorov
 • trvanie vône: 4 mesiace
 • rôzne vône

Kód: PUR-LRTM, Obsah: 1 sada

Popis

Tento produkt distribuuje vôňu na báze zmesi prírodných esenciálnych olejov a je tiež štýlovým dekoratívnym prvkom. Či už vo vstupnom priestore alebo v obývačke, kúpeľni alebo hosťovskej izbe, jemná vôňa očarí zmysly a postará sa o príjemne sviežu klímu v miestnosti.

Aplikácia

 • Odstráňte korok a vložte tyčinky do fľaše z jantárového skla.
 • Počkajte niekoľko minút, kým absorbujú vôňu.
 • Potom ich opatrne vyberte, otočte hore dnom a suché konce vložte späť do fľaše.
 • Pre osvieženie vône tyčinky z času na čas otočte.

Upozornenie: po dotyku tyčiniek si vždy dôkladne umyte ruky.

Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: The Handmade Soap Company
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Certifikáty: ECOCERT, Leaping Bunny, Vegan Society
Diffuser
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Diffuser

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H228 - Horľavá tuhá látka.

Otázky a odpovede k téme The Handmade Soap Company Diffuser

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Rezencia produktov:

Podobné produkty: