Essentiq Citrón & Hruška - difúzer

Osviežujúca ovocná vôňa do bytu

€ 16,94 € 19,99 -15%

(€ 67,76 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 250 ml

Doručenie: utorok, 31. mája, ak si objednáte do dňa: piatok,07:00h.

Na sklade

Vlastnosti

 • sladká & čerstvá
 • vysoko koncentrovaná vôňa
 • trvanlivosť ca 3 mesiace
 • vegan vegan

Kód: ESS-8106, Obsah: 250 ml, EAN: 3830059800330

Popis

Vonná pyramída:

 • Vrchné tóny: hruška, citrón
 • Srdce: nektarínka, jazmín
 • Základ: muškátový oriešok

Poznámky:

 • Horľavý prípravok. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a ohňa. Zákaz fajčenia v bezprostrednej blízkosti.
 • Môže vyvolať alergickú reakciu pri kontakte s pokožkou.
 • Škodlivý pre vodné organizmy. Môže spôsobiť dlhodobé následky.
 • Udržujte mimo dosahu detí.
 • Používajte v dobre vetranej miestnosti.
 • Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
 • Vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou.
 • Používajte ochranné rukavice.
 • V prípade vypitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a informujte lekára a o zložení tohto prípravku.
Zľava: 10 % a viac
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: Essentiq
Vlastnosti: vegan, bez plastov

Zloženie

 • 82% Alkohol
 • 3% Voda
 • Parfum (Fragrance)
 • Kumarín
 • Limonene

Čo je vonná pyramída?

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P264 - Po použití dôkladne umyte vodou.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Essentiq Citrón & Hruška - difúzer

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Essentiq Citrón & Hruška - difúzer

16 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,1 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
9 (45%)
4 hviezdičky
6 (30%)
3 hviezdičky
3 (15%)
2 hviezdičky
2 (10%)
1 hviezdička
0 (0%)

20 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 16 recenzií v iných jazykoch.


Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: