farfalla Bio borovica limbová

Na aromaterapeutickú starostlivosť a prevoňanie miestnosti

€ 7,99

(€ 1.598,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: streda, 06. marca, ak si objednáte do dňa: pondelok,00:00 h.

Ešte 9 ks na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • drevitá vôňa
 • príjemná a hrejivá
 • zo zberu vo voľnej prírode

Č. produktu: FAR-xxzirbb5, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534012669

Často nakupované spolu s farfalla Aroma difuzér Cube v bielej farbe

farfalla Bio borovica limbová - 5 ml farfalla Aroma difuzér Cube v bielej farbe - 1 ks
farfalla Bio borovica limbová - 5 ml € 7,99 (€ 1.598,00 / l)
farfalla Aroma difuzér Cube v bielej farbe € 59,49
Celková cena: € 67,48
Popis

Borovici limbovej sa darí v najvyšších alpských oblastiach, a preto je mimoriadne vytrvalá. Tento éterický olej sa získava z odpadu z dreva, ktorý je výsledkom poškodenia víchricami a následnou údržbou lesa. Ideálna vôňa na zimný čas.

Použitie: na prevoňanie miestností a na osobnú aromaterapeutickú starostlivosť.

Poznámka: informácie o použití v aromaterapii nájdete v odbornej literatúre.

Témy Farfalla: Ochrana
Konzistencia/forma: olej
Druh produktov: esenciálne oleje, vône do interiéru
Výrobca: farfalla
Vlastnosti: vegan
Vône: drevitá
Certifikáty: Austria Bio Garantie, Vegan bez certifikátu
Zloženie (INCI)
 1. Voľný zber v certifikovaných lesoch
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P301+P312 - PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
Súvisiace produkty

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: farfalla Bio borovica limbová

4 zákaznícke recenzie v iných jazykoch

4,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
7 (58%)
4 hviezdičky
2 (16%)
3 hviezdičky
1 (8%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
2 (16%)

12 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii sú 4 recenzie v iných jazykoch.


Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder