farfalla Bio sladký pomaranč

Dodáva dobrú náladu

€ 7,89

(€ 789,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 10 ml

Doručenie: pondelok, 13. februára, ak si objednáte ešte dnes do 08:15 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko pri nákupe nad € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • prírodná a vysokokvalitná
 • osviežujúca vôňa
 • uvoľňuje a povzbudzuje

Kód: FAR-xxoransb, Obsah: 10 ml, EAN: 7612534010931

Často nakupované spolu s farfalla Vonná lampa Junior

farfalla Bio sladký pomaranč - 10 ml farfalla Vonná lampa Junior - 1 kus
farfalla Bio sladký pomaranč - 10 ml € 7,89 (€ 789,00 / l)
farfalla Vonná lampa Junior € 23,89
Celková cena: € 31,78

Popis

Tento esenciálny pomarančový olej krásne vonia a poskytuje pocit relaxácie. Zlé myšlienky zaháňa aj svojimi povznášajúcimi vôňami. Sladký pomaranč zaisťuje príjemnú, sviežu a vyváženú atmosféru bývania. Keďže citrusové plody z konvenčného pestovania sú často kontaminované pesticídmi, organická certifikácia esenciálneho pomarančového oleja vám zaručuje prirodzenú čistotu a kvalitu!

Pozor: tento esenciálny olej zvyšuje citlivosť pokožky na slnečné žiarenie!

Vlastnosti

 • Pôvod: Argentína.
 • Časť rastliny: kôra.
 • Spôsob extrakcie: lisovanie za studena.
 • Botanický názov: Citrus sinensis.
Product Type Google Base: Všeobecné
Druh produktov: esenciálne oleje
Výrobca: farfalla
Vlastnosti: vegan
Vône: citrusová
Certifikáty: ECOCERT

Zloženie (INCI)

 • Citrus sinensis (Sweet Orange) Oil [1]
 1. Z kontrolovaného ekologického pestovania

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P240 - Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P242 - Používajte neiskriace prístroje.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P243 - Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P362 - Kontaminovaný odev vyzlečte.
 • P363 - Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
 • P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P370+P378 - V prípade požiaru: na hasenie použite CO2, hasiaci prášok alebo rozstrekovanú vodu.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Súvisiace produkty

Otázky a odpovede k téme farfalla Bio sladký pomaranč

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Rezencia produktov:

12 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,5 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
28 (62%)
4 hviezdičky
14 (31%)
3 hviezdičky
2 (4%)
2 hviezdičky
1 (2%)
1 hviezdička
0 (0%)

45 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 12 recenzií v iných jazykoch.


Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: