Farfalla Borovica horská

Ideálna ako saunový olej.

 • chrani a posilňuje
 • poskytuje odolnosť a vitalitu
 • optimálna pre čistenie vzduchu
 • vegan
 • € 6,21 € 6,89 -10%(€ 124,20 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte ešte dnes do 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa: pondelok, 25. októbra.

Obsah: 5ml

Na môj zoznam prianí

Kód: FAR-xxlatsb5, Obsah: 5 ml

EAN: 7612534013277

 • chrani a posilňuje
 • poskytuje odolnosť a vitalitu
 • optimálna pre čistenie vzduchu
 • vegan

Popis

Borovica horská rastie na najvyšších horských svahoch v blízkosti hornej hranice lesa, kde má ťažké životné podmienky a drsné zimy. Horský borovicový olej chráni, posilňuje a vyznačuje sa silou a vitalitou. Je ideálny na čistenie vzduchu v miestnosti.

 • Pôvod: Rakúsko
 • Časť rastliny: vetvičky
 • Metóda výroby: destilácia parou
 • Botanický názov: Pinus mugo pumillo
Zľava: 10 % a viac
Druh produktov: esenciálne oleje
Výrobca: Farfalla
Vlastnosti: vegan
Certifikáty: Austria Bio Garantie

Zloženie (INCI)

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P301+P312 - PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Farfalla Borovica horská

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Farfalla Borovica horská

1 zákaznícka recenzia v iných jazykoch

4,2 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
2 (40%)
4 hviezdičky
2 (40%)
3 hviezdičky
1 (20%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

5 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 1 recenzia v iných jazykoch.