Farfalla Borovica limbová bio

Poskytuje odolnosť a odhodlanie

 • drevitá vôňa
 • príjemná a čistí vzduch
 • objasňuje myseľ a myšlienky
 • € 6,75 € 7,49 -10%(€ 135,00 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte ešte dnes do 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa: pondelok, 25. októbra.

Na môj zoznam prianí

Kód: FAR-xxzirbb5, Obsah: 5 ml

EAN: 7612534012669

 • drevitá vôňa
 • príjemná a čistí vzduch
 • objasňuje myseľ a myšlienky
5 ml: € 6,75 (€ 135,00 / 100 ml)
50 ml: € 33,81 (€ 67,62 / 100 ml)

Popis

Borovici limbovej sa darí v najvyšších alpských oblastiach, a preto je mimoriadne vytrvalá. Tento éterický olej sa získava z odpadu z dreva, ktorý je výsledkom poškodenia víchricami a následnou údržbou lesa. Má čistiaci účinok vzduchu a tiež zaisťuje čistú hlavu. Borovica tiež zvyšuje silu, odolnosť, odhodlanie a odvahu. Ideálna vôňa na zimný čas.

Použitie: na vôňu do miestností a na osobnú aromaterapeutickú starostlivosť.

Poznámka: informácie o použití v aromaterapii nájdete v odbornej literatúre.

Zľava: 10 % a viac, 20 % a viac, 30 % a viac
Témy - Farfalla: byť chránený
Druh produktov: esenciálne oleje
Výrobca: Farfalla
Vlastnosti: vegan
Certifikáty: Austria Bio Garantie

Zloženie (INCI)

 1. z kontrolovaného biologického divého zberu

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P301+P312 - PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Farfalla Borovica limbová bio

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Farfalla Borovica limbová bio

4 zákaznícke recenzie v iných jazykoch

3,8 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
5 (55%)
4 hviezdičky
1 (11%)
3 hviezdičky
1 (11%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
2 (22%)

9 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii sú 4 recenzie v iných jazykoch.