Farfalla Borovica limbová bio

Poskytuje odolnosť a odhodlanie

 • drevitá vôňa
 • príjemná a čistí vzduch
 • objasňuje myseľ a myšlienky
 • € 6,75 € 7,49 -10%(€ 135,00 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte ešte dnes do 06:30 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa: streda, 03. februára

Obsah: 5 ml

Na môj zoznam prianí

Kód: FAR-xxzirbb5, Obsah: 5 ml

EAN: 7612534012669

 • drevitá vôňa
 • príjemná a čistí vzduch
 • objasňuje myseľ a myšlienky

Výhody našich služieb na: Ecco-Verde Internetový obchodVýhody našich služieb na: Ecco-Verde Internetový obchod

 • poštovné zadarmo na Slovensko nad € 47,90 *
 • Odvoz prostredníctvom UPS Štandard, DHL Express alebo UPS Express
 • Vaša objednávka bude doručená do 2 - 4 pracovných dní (UPS Štandard, platí len pre skladované položky)
 • Spiatočná zásielka zadarmo
 • Platba vopred
 • Paypal
 • Mastercard
 • VISA
 • American Express
 • Diners Club
 • JCB
 • MAESTRO

Popis

Borovici limbovej sa darí v najvyšších alpských oblastiach, a preto je mimoriadne vytrvalá. Tento éterický olej sa získava z odpadu z dreva, ktorý je výsledkom poškodenia víchricami a následnou údržbou lesa. Má čistiaci účinok vzduchu a tiež zaisťuje čistú hlavu. Borovica tiež zvyšuje silu, odolnosť, odhodlanie a odvahu. Ideálna vôňa na zimný čas.

Použitie: na vôňu do miestností a na osobnú aromaterapeutickú starostlivosť.

Poznámka: informácie o použití v aromaterapii nájdete v odbornej literatúre.

Zľava: 10% a viac
Témy - Farfalla: byť chránený
Druh výrobkov: esenciálne oleje
Výrobca: Farfalla
Vlastnosti: vegan
Certifikáty: Rakúska BIO záruka

Zloženie (INCI)

 1. z kontrolovaného biologického divého zberu

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
 • P321 - Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Príslušenstvo

Otázky a odpovede k téme Farfalla Borovica limbová bio

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

3,8 z 5 hviezdičiek
5 (55%)
1 (11%)
1 (11%)
0 (0%)
2 (22%)

9 Hodnotení

Doposiaľ neexistujú žiadne recenzie v slovenčina, len 4 recenzie v iných jazykoch.