Farfalla Citrón bio

Éterický olej

 • mierne horká a čistá vôňa
 • osviežuje a stimuluje
 • ideálny aj pri cestovaní
 • vegan
  vegan
 • € 8,49 (€ 84,90 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte: pondelok, 06:30 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa štvrtok, 20. mája.

Na môj zoznam prianí

Kód: FAR-xxzitrb, Obsah: 10 ml

EAN: 7612534013031

 • mierne horká a čistá vôňa
 • osviežuje a stimuluje
 • ideálny aj pri cestovaní
 • vegan
  vegan
10 ml: € 8,49 (€ 84,90 / 100 ml)
50 ml: € 31,79 (€ 63,58 / 100 ml)

Popis

Citrónová vôňa je mierne kyslá, ale číra a má osviežujúci a vitalizujúci účinok. Pomáha tiež pri depresii, nedostatku energie, zaisťuje prehľadnosť a šťastnú náladu. Charakteristikou všetkých citrusových olejov je, že tento esenciálny citrónový olej má tiež vlastnosť podporujúcu komunikáciu. Ideálny na cesty, na osvieženie vzduchu v autách, hotelových izbách alebo na podporu koncentrácie v práci.

Použitie: na vôňu do miestností a na osobnú aromaterapeutickú starostlivosť.

Poznámka: informácie o použití v aromaterapii nájdete v odbornej literatúre!

Tip: pre lesklé a jemné vlasy, zmiešajte kokosový olej s 1 - 2 kvapkami citrónového oleja, aby ste získali sviežu vôňu. Aplikujte na končeky vlasov a na dĺžky vlasov. Následne zabaľte do uteráka, nechajte pôsobiť 20-30 minút alebo cez noc. Nakoniec dobre opláchnite.

Témy - Farfalla: osviež sa
Druh produktov: esenciálne oleje
Výrobca: Farfalla
Vlastnosti: vegan
Vône: citrusová

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
 • P321 - Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Farfalla Citrón bio

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

1 recenzia pre Farfalla Citrón bio (slovenčina)

20 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,6 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
37 (67%)
4 hviezdičky
16 (29%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
1 (1%)
1 hviezdička
1 (1%)

55 hodnotení
1 recenzia v jazyku: slovenčina
20 zákazníckych recenzií v iných jazykoch