Farfalla Jedľa biela bio Grand Cru

Ožíví a aktivizuje každú miestnosť

 • svieža vôňa živice
 • čistí vzduch
 • pozitívna a odvážna vôňa
 • € 9,89 (€ 197,80 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Na sklade

Objednajte: streda, 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa utorok, 02. novembra.

Obsah: 5 ml

Na môj zoznam prianí

Kód: FAR-xxweisbgc, Obsah: 5 ml

EAN: 7612534014793

 • svieža vôňa živice
 • čistí vzduch
 • pozitívna a odvážna vôňa

Popis

Tento éterický olej z Francúzska presvedčí svojou drevitou, sviežou a živicovou vôňou. Čistí vzduch a pripomína Vianoce. Telo, myseľ a duša dostanú čerstvú odvahu a vitalitu. Ideálny pre pozitívnu náladu.

Použitie: na prevoňanie miestnosti a osobnú aromaterapeutickú starostlivosť.

Poznámka: informácie o použití v aromaterapii nájdete v odbornej literatúre.

Tipy

 • Pre osviežujúci a povzbudzujúci úplný kúpeľ: zmiešajte 4 - 10 kvapiek s kokosovou penovou bázou (tekuté mydlo), medom alebo krémom.
 • Na čistenie vzduchu v chladnom období s citrusovými olejmi vo vonnej lampe.
 • Odporúča sa aj do sauny.

 • Pôvod: Francúzsko
 • Rastlinná časť: ihličie
 • Typ extrakcie: parná destilácia
 • Botanický názov: Abies alba
Témy - Farfalla: chuť do života
Druh produktov: esenciálne oleje
Výrobca: Farfalla
Vlastnosti: vegan
Certifikáty: ECOCERT

Zloženie (INCI)

 1. Z ekologického poľnohospodárstva

Bezpečnostné upozornenia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Farfalla Jedľa biela bio Grand Cru

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Farfalla Jedľa biela bio Grand Cru

3,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
0 (0%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
1 (100%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

1 hodnotenie