Strontium Sulfur

Zložka Strontium Sulphur sa v skutočnosti nepoužíva na odstraňovanie chĺpkov, ale pridáva sa s cieľom zabrániť podráždeniu pokožky počas používania. Dlhodobé používanie ukázalo, že formulácia na rozdiel od formulácie bez síry nespôsobuje podráždenie pokožky. V Európskom liekopise je uvedená síra ako prostriedok na vonkajšie použitie. Na pokožke vytvára sírovodík a sulfidy, ktoré majú bakteriostatický účinok a tak pôsobia proti možnému zápalu pokožky v dôsledku aplikácie. Na základe toxikologických údajov a všeobecných skúseností možno zložku Strontium Suflur v jej kvalite a maximálnej koncentrácii 5,00% na použitie v tomto kozmetickom výrobku považovať za bezpečnú.