La Saponaria Éterický tymiánový olej, 10 ml

Parou destilovaná esencia Thymus vulgaris

€ 12,09

(€ 1.209,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 10 ml

Doručenie: piatok, 24. mája, ak si objednáte do dňa: streda,13:00 h.

Ešte 2 ks na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • svieža, aromatická a balzamická vôňa
 • na prevoňanie miestnosti
 • ideálny na výrobu DIY kozmetiky
 • vegan vegan

Č. produktu: LAS-OE028M010, Obsah: 10 ml, EAN: n/a

Popis

Charakteristická, svieža, aromatická a balzamická vôňa tymiánového esenciálneho oleja je obľúbená pri aromatizácii miestností a aromaterapii. Ako prísada do domácej kozmetiky je cenená pre svoje vyrovnávajúce vlastnosti a používa sa najmä na nečistú pleť. Je tiež ideálny do šampónov na mastné vlasy.

Aplikácia

 • Aplikujte pár kvapiek do difuzéra alebo do aromalampy a prevoňajte ňou svoj domov.
 • Možno pridať aj do kozmetiky vyrobenej doma (krémy, masky alebo mydlá).
Druh produktov: esenciálne oleje, vône do interiéru
Výrobca: La Saponaria
Vlastnosti: vegan
Certifikáty: Vegan bez certifikátu
Zloženie (INCI)
 • Thymus vulgaris leaf oil
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
 • P301+P310 - Po požití: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v autorizovanej zberni odpadov.

Výstražné upozornenia:

 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: La Saponaria Éterický tymiánový olej

Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder