Primavera Darčeková sada ME & WE "Poď sa hrať!"

Viac zábavy pri hraní

€ 9,26 € 10,90 -15%

(vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 1 sada

Doručenie: streda, 25. mája, ak si objednáte do dňa: pondelok,07:00h.

Na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 8,72 / ks -20%

Vlastnosti

 • 1x vonná zmes KIDS „Poď sa hrať", 5 ml
 • 1x plstený prívesok s mačiatkom

Kód: PRIM-44433, Obsah: 1 sada, EAN: 4086900444331

Popis

Táto skvelá vôňa prináša deťom ešte zábavnejšie hranie a popustí uzdu fantázii. Kvetinové, výrazné nuansy litsey, frangipani a pomaranča pochádzajú zo 100 % prírodných esenciálnych olejov. Plstený prívesok je ideálny na aplikáciu vôní pre esenciálne vonné zmesi a môže byť použitý aj ako prívesok na kľúče.

Aplikácia: naneste 3–5 kvapiek vonnej zmesi na plstený prívesok alebo alternatívne aplikujte do vonného rozprašovača.

Zľava: 10 % a viac
Druh produktov: sady
Výrobca: Primavera
Vlastnosti: vegan
Certifikáty: IHTK netestované na zvieratách

Vonná zmes KIDS „Poď sa hrať"

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H361fd - Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

Otázky a odpovede k téme Primavera Darčeková sada ME & WE "Poď sa hrať!"

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Primavera Darčeková sada ME & WE "Poď sa hrať!"

Podobné produkty: