The Handmade Soap Company Diffuser Refill

Jedinečné vône na doplnenie!

€ 20,99

(€ 139,93 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Vôňa: Lemongrass & Cedarwood

Jemne príjemná vôňa s kvetinovými, citrusovými a drevitými tónmi.

Doručenie: streda, 29. marca, ak si objednáte do dňa: pondelok,08:15 h.

Ešte 3 ks na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • do všetkých obytných priestorov
 • s prírodnými olejmi
 • rôzne vône

Kód: PUR-FDRCL01, Obsah: 150 ml, EAN: 5391520231421

Popis

Vďaka tejto náplni si môžete kedykoľvek doplniť svoju obľúbenú izbovú vôňu do difuzéra od The Handmade Soap Company a vychutnať si prírodnú zmes na báze čistých esenciálnych olejov. Užívajte si každý deň doma príjemne sviežu klímu!

Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: The Handmade Soap Company
Vlastnosti: vegan
Certifikáty: ECOCERT, Leaping Bunny, Vegan Society
Zloženie (INCI)
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme The Handmade Soap Company Diffuser Refill

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Rezencia produktov:

Podobné produkty: