The Handmade Soap Company Pillow + Room Mist

Zabezpečuje príjemnú atmosféru

€ 19,99

(€ 199,90 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Vôňa: Bergamot & Eucalyptus

Tradičná zmes s citrónovou sviežosťou.

Doručenie: streda, 29. marca, ak si objednáte do dňa: pondelok,08:15 h.

Ešte 9 ks na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • pre obývacie izby a textílie
 • v praktickej fľaštičke s rozprašovačom
 • ručne vyrábané zmesi vôní

Kód: PUR-BEPM01, Obsah: 100 ml, EAN: 5391520231889

Popis

Tento sprej do miestnosti a na vankúše, založený na vybraných bylinných a rastlinných extraktoch, očarí srdečnými jemnými arómami a dodá vzduchu trvalú jemnú klímu.

Aplikácia

 • Ako izbový sprej: 1-3 vstreky do stredu miestnosti.
 • Ako sprej na vankúše: použite 30 minút pred spaním. Držte fľašu 60 cm od vankúša a raz strieknite.
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: The Handmade Soap Company
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Certifikáty: ECOCERT, Leaping Bunny, Vegan Society
Zloženie (INCI)
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH208 - Môže vyvolať alergickú reakciu.

Otázky a odpovede k téme The Handmade Soap Company Pillow + Room Mist

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Rezencia produktov:

Podobné produkty: