benecos Lak na nechty Happy Nails

Trendy farby s prírodným leskom

 • v rôznych odtieňoch
 • priepustný pre kyslík a vodu
 • ľahká aplikácia
 • vegan

 • vegan
 • € 3,99 (€ 79,80 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

Vypredané Nedostupné

Na môj zoznam prianí

Kód: BEN-94724ALT, Obsah: 5 ml

 • v rôznych odtieňoch
 • priepustný pre kyslík a vodu
 • ľahká aplikácia
 • vegan

 • vegan

Popis

Vegan laky na nechty od benecos sú nielen krásne a majú fantastický lesk, ale sú tiež úplne priepustné pre kyslík a vodu a vďaka avokádovému oleju a biotínu poskytujú nechtom obzvlášť jemnú starostlivosť.

 • neobsahujú formaldehyd, gáfor, ftaláty, parabény a silikóny

Aplikácia

 • Opliníkujte si nechty a odstráňte nechtovú kožičku.
 • Aby ste zaistili optimálne priľnutie farby, pred lakovaním si dobre umyte ruky mydlom.
 • Pre dobrú životnosť je najlepšie dvakrát natrieť farebným lakom a potom vrchným náterom „Crystal“.
 • Nechajte dobre vysušiť na vzduchu.
 • Krátko podržte pod studenou vodou, aby lak stuhol.
Druh produktov: lak na nechty
Výrobca: benecos
Vlastnosti: vegan

Zloženie (INCI)

 • Ethyl Acetate
 • Butyl Acetate
 • Cyanocabalamin
 • Alkohol
 • Acetyl Tributyl Citrate
 • Tosylamidy / epoxidová živica
 • Citric Acid/propylene Glycol/succinic Acid Copolymer Laurate
 • Isopropyl Alcohol

Prírodná kozmetika a lak na nechty

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P242 - Používajte neiskriace prístroje.
 • P243 - Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P370+P378 - V prípade požiaru: Co2, na hasenie použite piesok, suchú chemikáliu, alebo penu odolnú alkoholu.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • EUH 066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P242 - Používajte neiskriace prístroje.
 • P243 - Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P370+P378 - V prípade požiaru: Co2, na hasenie použite piesok, suchú chemikáliu, alebo penu odolnú alkoholu.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • EUH 066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Otázky a odpovede k téme benecos Lak na nechty Happy Nails

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

1 recenzia pre benecos Lak na nechty Happy Nails

175 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,3 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
168 (54%)
4 hviezdičky
86 (27%)
3 hviezdičky
29 (9%)
2 hviezdičky
16 (5%)
1 hviezdička
9 (2%)

308 hodnotení
1 recenzia v jazyku: slovenčina
175 zákazníckych recenzií v iných jazykoch