benecos Nail Polish Happy Nails

Trendové a krásne farby so skvelým leskom

€ 3,99 (€ 79,80 / 100 ml)

vr. 20% DPH. - plus poštovné

Crystal (5 ml)

Na sklade

Objednajte ešte dnes do 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa: pondelok, 24. januára.

Charakteristika

 • bez 20 škodlivých prísad
 • ľahko sa nanáša
 • vegan vegan

Kód: BEN-94724, Obsah: 5 ml, EAN: 4260198094724

Popis

Laky na nechty Happy Nails od benecos sú obohatené o výživné zložky, ako je jablkový olej, ktorý je vedľajším produktom pri výrobe francúzskeho muštu, a biotín. Jeho zloženie na rastlinnej báze je tiež priedušné, priepustné pre vodu a je zaručené, že neobsahuje 20 škodlivých zložiek.

NEOBSAHUJE:

Toluén, organohalogénové zlúčeniny, ftaláty, kolofónia, gáfor, parabény, silikóny, syntetické vonné látky, minerálne oleje, TPHP, etyl-tosylamidy, polyuretán, xylén, acetón, styrén / akrylátové kopolyméry, benzofenóny (ostatné UV filtre, oktokrylén, etocrylén), deriváty PEG, Nanomateriál v zmysle nariadenia EÚ o kozmetike, acetyltributylcitrát, pevné mikroplastové častice.

Aplikácia

 • Pilníkujte nechty a odstráňte kutikuly.
 • Aby ste zaistili optimálne priľnutie farby, pred lakovaním si dobre umyte ruky mydlom.
 • Pre dobrú trvanlivosť je najlepšie dvakrát natrieť farebným lakom a potom vrchným náterom „Crystal“.
 • Nechajte dobre vysušiť na vzduchu.
 • Krátko podržte pod studenou vodou, aby stuhol.
Druh produktov: lak na nechty
Výrobca: benecos
Vlastnosti: vegan

Zloženie (INCI)

 • Ethyl Acetate
 • Butyl Acetate
 • Cyanocabalamin
 • Triethyl citrate
 • Alkohol
 • Adipic Acid/ Neopentyl Glycol/ Trimellitic Anhydride Copolymer
 • Sucrose Benzoate
 • Acrylates Copolymer
 • Propylene glycol
 • Isopropyl Alcohol
 • Pyrus Malus Seed Oil (Apple Seed Oil)
 • Biotin

Prírodná kozmetika a lak na nechty

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P242 - Používajte neiskriace prístroje.
 • P243 - Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P370+P378 - V prípade požiaru: Co2, na hasenie použite piesok, suchú chemikáliu, alebo penu odolnú alkoholu.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • EUH 066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Otázky a odpovede k téme benecos Nail Polish Happy Nails

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre benecos Nail Polish Happy Nails

9 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

3,9 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
3 (21%)
4 hviezdičky
7 (50%)
3 hviezdičky
4 (28%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

14 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 9 recenzií v iných jazykoch.


Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: