farfalla Vonná zmes s benzoe "Pozdrav slnku"

Posilňuje vnútornú rovnováhu!

€ 10,89

(€ 2.178,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: piatok, 01. júla, ak si objednáte ešte dnes do 07:00 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko pri nákupe nad € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • relaxačná a harmonizujúca
 • použitie aj pri jóge
 • so zázvorom a mandarínkou
 • vegan vegan

Kód: FAR-amaysg, Obsah: 5 ml, EAN: 7612534019460

Popis

Zhlboka sa nadýchnite, pocíťte harmóniu a nájdite svoj vnútorný stred. Vonná zmes "Pozdrav slnku" poskytuje hodiny relaxácie. Či už na gauči, alebo počas ďalšieho cvičenia jógy. Esenciálne oleje z benzoe, vanilkového extraktu, zázvoru a mandarínky prinášajú do každej miestnosti slnečnú, ovocnú vôňu - čistá harmónia.

Témy Farfalla: Aroma joga
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: farfalla
Vlastnosti: vegan, so zníženým obsahom plastov
Vône: citrusová, ovocná, drevitá

Bližšie informácie k vonným zmesiam

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P301+P310 - Po prehltnutí: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P321 - Špecifická liečba (pozrite na štítku)
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme farfalla Vonná zmes s benzoe "Pozdrav slnku"

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre farfalla Vonná zmes s benzoe "Pozdrav slnku"

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: