Fleurance Nature Organic Roman Chamomile Essential Oil

Vysokokvalitný a čistý harmančekový olej pre váš domov

€ 26,59

(€ 5.318,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: streda, 29. marca, ak si objednáte do dňa: pondelok,08:15 h.

Ešte 2 ks na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 47,90.
Informácie o preprave a vrátení tovaru

Vlastnosti

 • na prevoňanie miestností
 • charakteristická vôňa
 • z parnej destilácie

Kód: FLE-10157, Obsah: 5 ml, EAN: 3700211101578

Popis

Rímsky harmanček je bylinka, ktorá je v západnej Európe pomerne bežná. Jeho bielolistý kvet je dobre vidieť. Esenciálny olej sa získava destiláciou kvetov vodnou parou. Aromatický olej pozostáva hlavne z izobutylgelátu a metánového gelátu.

Chemotyp rastliny sa určuje botanicky a biochemicky pomocou HEBBD.

Druh produktov: esenciálne oleje
Výrobca: Fleurance Nature
Certifikáty: pečiatka EÚ-BIO
Zloženie (INCI)
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Fleurance Nature Organic Roman Chamomile Essential Oil

Získajte konkrétne odpovede od zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili.

Recenzie našich zákazníkov

Rezencia produktov:

Podobné produkty: